Rapport Rekenhof begroting – Ministers beantwoorden morgen/woensdag bemerkingen

Minister van Begroting Hervé Jamar (MR) en zijn collega van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zullen morgen/woensdag de opmerkingen van het Rekenhof over de begroting voor volgend jaar schriftelijk beantwoorden. Dat is dinsdagnamiddag gebleken na een bijwijlen pittig proceduredebat in de bevoegde Kamercommissie.  

Bron: Belga

 

Het was vooral de oppositie die van de regeringsleden antwoorden wilde op het rapport van de begrotingswaakhond. Daarbij verwezen groenen en socialisten vooral naar de gevolgen van de indexsprong, en meer bepaald het verschil tussen de opbrengsten uit de personen- en vennootschapsbelasting dat de studiedienst van de FOD Financiën had becijferd enerzijds en hetgeen de regering in de begroting heeft ingeschreven anderzijds.     Ook wilde de oppositie meer duidelijkheid over technische fiches van de FOD Financiën, waarop het Rekenhof zich in zijn rapport heeft gebaseerd. Uiteindelijk kwam de commissie overeen dat de ministers morgen/woensdag de nodige antwoorden zullen verschaffen.     Daarnaast is het de bedoeling dat de Kamerleden vrijdag toelichting krijgen van de Europese Commissie over haar oordeel over de Belgische begroting. Onder welke vorm dat zal gebeuren, is onduidelijk. Bedoeling is dat de begrotingsdiscussie dan volgende week haar beslag kan krijgen in de commissie.    LOD/GEJ/