“Lonen zijn nog steeds te hoog”

De indexsprong zal voor de gezinnen zwaarder aankomen dan tot nu werd verwacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Toch zegt de OESO dat ons land nog harder zal moeten ingrijpen om niet verder achterop te geraken.

Bron: De Morgen

Indexsprong hakt er zwaarder in

“Een maatschappelijke atoombom.” Zo omschrijft Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo de cijfers van de FOD Economie. Daaruit blijkt dat de werknemers harder worden getroffen door de indexsprong dan meegedeeld in de begroting. Tegelijk zullen de werkgevers meer winst maken.De cijfers zijn naar buiten gekomen bij de doorlichting van de begroting door het Rekenhof.

“De werkgevers steken gewoon de winst van de indexsprong in hun zak, zonder dat er iets tegenover staat voor de werknemers”, stelt Calvo.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zegt dat er verschillende berekeningswijzen zijn toegepast. Vanmiddag geeft hij in de Kamer meer toelichting bij de cijfers.

België doet slechter dan onze beuren

Onze economie hinkt steeds verder achterop. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, die professor Jonathan Holslag heeft geanalyseerd. Vooral de industrie krijgt harde klappen, en is steeds minder aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.

Maar ook de binnenlandse trein raakt niet op het goede spoor: de investeringen nemen sinds 2009 stelselmatig af. Terwijl de dienstensector fors in de klappen deelt, staan de cijfers in pakweg handel, logistiek en ICT ook in het rood.

“Dit in tegenstelling tot Nederland, dat zich uiterst veerkrachtig toont. De cijfers ogen zorgwekkend”, zegt Holslag. De analyse dat Nederland zich kapot heeft gesaneerd tijdens de crisis snijdt steeds minder hout, zo tonen deze cijfers.

Nood aan doortastende maatregelen

Wat moeten we doen? Nog doortastender optreden, oordeelt de OESO in een recent rapport. Ons land prijst zich uit de markt. De loonhandicap ten opzichte van onze buurlanden blijft België parten spelen.

Dat de regering-Michel een indexsprong doorvoert, zal helpen om de lonen beter in lijn te brengen met de productiviteit. Maar dat is te weinig. Om de werkgelegenheid en de concurrentiekracht te verbeteren, zijn verdere ingrepen nodig.

De OESO oordeelt dat de werkgelegenheid en de concurrentiekracht zouden opveren mochten de lasten op arbeid worden verlaagd. Ofwel door de belastingdruk te verlagen, ofwel door belastingen te verschuiven naar consumptie, vervuiling en kapitaal. Een tax shift dus.

Regering laat zich niet opjagen

Premier Charles Michel (MR) neemt nota van de aanbevelingen. Ook van het feit dat de OESO pleit voor een tax shift, waarover binnen de regering druk wordt gediscussieerd. N-VA en Open Vld krijgen het op hun heupen van coalitiepartner CD&V. Enkele prominente christendemocraten pleiten expliciet voor een vermogenswinstbelasting.

Open Vld houdt zich opvallend stil, al stuurt de partij nu toch Kamerlid Luk Van Biesen uit om de discussie af te stoppen.

Michel is niet van plan om zijn agenda te laten bepalen door externe factoren. Een tax shift zal er komen, zo wordt verzekerd binnen de regering. Maar hoe en wanneer, daarover moet nog (veel) gepraat worden.