De Wever sluit discussie over bedrijfswagens

Een fiscale hervorming voor bedrijfswagens? Geen sprake van. Dat heeft N-VA voorzitter Bart De Wever duidelijk gemaakt. Het is de tweede keer in korte tijd dat hij zich expliciet mengt in federale aangelegenheden.

‘Ik heb weinig behoefte aan al die debatten. Er moet worden bestuurd vanuit het regeerakkoord en dit staat er niet in.’Case closed. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) floot gisteren tijdens een toespraak voor de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) iedereen terug die de voorbije dagen gehoopt of gealludeerd had op een hervorming van het fiscale voorkeursregime voor bedrijfswagens. Voor de meer dan 19.000 ondertekenaars van de ­onlinepetitie tegen de verloning met bedrijfswagens klinkt dit teleurstellend.

Bron: De Standaard

De Wever zette ook partijgenoot en minister van Financiën Johan Van Overtveldt in de wind. Die had inDe Ochtend laten verstaan dat de problematiek van de bedrijfswagens ‘het prototype’ was van ‘een onderwerp dat op tafel kan belanden in een debat over een verschuiving van de belastingdruk’.

Zoiets mag niet snel-snel gebeuren, wist Van Overtveldt, en of hij dan wel voor of tegen de huidige fiscale spelregels inzake bedrijfswagens was, daar wilde de minister zich niet over uitspreken. ‘Maar laat ons dat rustig en in zijn algemeenheid verder bekijken,’ zo hield hij het verhaal levendig.

De Wever zei niet te begrijpen waarom de verschillende partijen hierover hun standpunt in de media duidelijk maken. ‘Wij komen pas naar buiten als er een overeenkomst is binnen alle meerderheidspartijen,’ zo klonk het. ‘Die regeling voor bedrijfswagens is er trouwens gekomen als antwoord op de stijgende loonkosten. Deze deur openen, betekent dat er ook andere worden geopend.’

Een opmerkelijk demarche, die herinnert aan de manier waarop De Wever een maand geleden minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aanpakte toen die in deze krant had aangegeven een beperkte regularisering van cannabis te willen onderzoeken (DS 3 november). ‘Men kan onderzoeken wat men wil, dit wordt geen beleid. Het staat ook niet in het regeerakkoord,’ klonk het ook toen.

Maar ditmaal valt de profilering nog meer op omdat ze niet nodig was. Eerder op de dag was Open VLD-Kamerlid Luc Van Biesen al voor een mogelijke fiscale hervorming gaan liggen. CD&V gebruikte de discussie om het mobiliteitsbudget onder de aandacht te brengen als alternatief, maar wilde niet gezegd hebben dat bedrijfswagens fiscaal minder in de watten moesten worden gelegd.

Leiband

Politiek was een snelle aanpak van de bedrijfswagens dus al dood voor De Wever zijn uitspraken deed. Dat hij ze toch deed, gaat vooral ten koste van Van Overtveldt, maar misschien nog meer van premier Charles Michel (MR). Twee keer in korte tijd is immers de indruk gewekt dat het De Wever is die de federale ministers aan de leiband houdt. Hij doet weinig om de geruchten tegen te spreken dat ‘de echte premier op het Schoon Verdiep in Antwerpen zit, en niet in de Zestien’.

In Wetstraat 16 doet men er alles aan om die perceptie te ontkrachten. ‘Als een partijvoorzitter een minister wijst op wat er in het regeerakkoord staat, wat kan de premier daar dan op tegen hebben,’ klinkt het diplomatisch op het kabinet van Michel. En ook: ‘Het is niet dat De Wever naar de premier belt om zijn visie door te drukken. Hij respecteert de regels.’

Overigens is de afkeer van De Wever voor een herziening van de regels rond bedrijfswagens begrijpelijk. De partij reageerde furieus op de aanpassing die de regering-Di Rupo doorvoerde. Het legde ook de basis voor het succes van de N-VA in de oppositie. De Wever mikt ook nu op kiezers met een bedrijfswagen die niet willen dat er aan hun ‘voordeel’ wordt geraakt.

Overigens liet de N-VA-voorzitter een andere deur op een kier. Hij verklaarde dat een bijkomende vermogenswinstbelasting kan deel uitmaken van een onderhandeling over de veelbesproken tax shift. ‘We staan open voor discussie, maar voor ons zijn er duidelijke voorwaarden’, aldus De Wever. Een en ander moet volgens hem kaderen in een daling van de loonlasten en kan pas doorgevoerd worden als we weer in een hoogconjunctuur zitten. En die zit er niet snel aan te komen.

Jan-Frederik Abbeloos ■