Open Vld Nieuwjaarsreceptie

IMG_6617Afgelopen zondag (11 januari 2015) heeft Open Vld Zemst haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden voor haar leden en de inwoners van de gemeente. Dit jaar werd geopteerd voor de polyvalente ruimte van de bib in Zemst, omdat deze centraal gelegen is in de gemeente. Want dit is ook waar Open Vld dit jaar voor wil gaan: centraal staan voor alle inwoners van Zemst.

De nieuwjaarsreceptie werd bijgewoond door gastspreker Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee. Hierbij ging veel aandacht naar de gebeurtenissen afgelopen week in Parijs, maar ook naar wat de Federale regering voor de belastingplichtigen wil bereiken, namelijk een verhoging van het netto inkomen en minder belastingen.

“De regering staat voor een moeilijke periode. Ruim 5 miljard euro moet bespaard worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Dit is een uitdaging voor de Federale regering, maar wij zullen ervoor pleiten dit niet te verhalen op de belastingbetaler” aldus Luk Van Biesen (Federaal parlementslid) ook aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Ook nam Voorzitter Tom Coen het woord. Hij benadrukte dat het gemeentebestuur van Zemst meer aandacht moet hebben voor de noden van de inwoners van Zemst. Ook verwees hij naar het ontbreken van een winterplan. “Iedereen herinnert zich nog de vorstperiode van enkele weken geleden. De meeste grote straten waren gestrooid met zout, aangezien dit Gewestwegen zijn en het Gewest hiervoor moet zorgen. Maar enkele belangrijke verbindingswegen waren niet gestooird, ondanks het feit dat dit er niet zoveel zijn. Hier werden vele inwoners echt aan hun lot overgelaten. Het gemeentebestuur moet dringend meer aandacht besteden aan haar kerntaken” aldus Tom Coen.

Tenslotte werd de kersverse voorzitter van Jong Vld voorgesteld, namelijk Jurgen Segers. Hij neemt het voorzitterschap van Jong Vld over van Jonathan De Mulder, die omwille van professionele redenen niet meer combineerbaar was. Jurgen Segers: “Jong Vld wil de stem zijn voor de Jeugd en de Jonge gezinnen die graag in Zemst zijn en willen blijven” .

Graag wenst het bestuur van Open Vld Zemst iedereen een gelukkig en warm 2015 vol goesting toe.