Open VLD wil voordelen co-ouderschap uitbreiden

Open VLD-kamerleden Carina Van Cauter en Luk Van Biesen willen ook gescheiden ouders met meerderjarige kinderen de kans geven om de belastingvrijstelling voor kinderen ten laste te verdelen.

Bron: De Standaard

Co-ouders delen de kinderen: de ene week verblijven ze bij de vader, de andere bij de moeder. Dat gaat ook zo met de kosten van de opvoeding, en met de fiscale gevolgen. Co-ouders verdelen bijvoorbeeld ook de belastingvrijstelling voor kinderen ten laste.

Daar zijn ook fiscale nadelen aan verbonden.Volgens een circulaire van de overheidsdienstFinanciën geldt de verdeling alleen voor minderjarige kinderen. Vanaf hun achttiende komen ze niet meer in aanmerking voor de verdeling omdat de kinderen dan niet meer onder het gezamenlijke ouderlijke gezag vallen.

Daardoor moet de belastingvrijstelling bij een van de ouders worden geconcentreerd en blijft de andere in de kou staan, wat tot conflicten kan leiden. De belastingvrije sommen voor kinderen ten laste kunnen flink oplopen. Voor twee kinderen ten laste gaat het bijvoorbeeld om 3.870 euro per jaar.

‘Die situatie is sociaal onrechtvaardig’, vinden de Kamerleden Van Cauter en Van Biesen, aangezien het net oudere kinderen zijn die de grootste kosten veroorzaken, niet alleen de kosten voor honger onderwijs maar ook voor kleding of onderhoud. Dat de ouders niet langer samenleven, maakt niets uit.

Ze hebben daarom een wetsvoorstel ingediend in de Kamer om de verdeling van de belastingvrijstelling te behouden zolang de co-ouders samen instaan voor het onderhoud van de kinderen ten laste. Daarmee wordt hun fiscale situatie gelijkgetrokken met die van ouders die nog wel een koppel vormen.

De liberalen zoeken in de federale meerderheid steun voor hun voorstel. De N-VA en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gaan alvast akkoord. (wwi)