Afscheid na 32 jaar van Kraainemse gemeentepolitiek

IMG_6397_2Op 27 januari heb ik voor de laatste keer de gemeenteraad van Kraainem bijgewoond als gemeenteraadslid. Na 32 jaar lid van de gemeenteraad, waarvan 26 jaar als raadslid en zes jaar als schepen, werd het tijd om de fakkel door te geven aan een jongere generatie.

Op 10 oktober 1982 begon mijn politieke carrière in de gemeente en werd ik verkozen op de lijst van Kraainem-Samen. In 1998 werd ik verkozen tot schepen in opvolging van de heer Georges Van Begin. Ongetwijfeld de mooiste periode van mijn lokale politieke loopbaan. Zo dichtbij de mensen, zo nauw verbonden met de verenigingen, zoveel mogelijkheden om iets concreet te realiseren ten bate van de gemeenschap. In 2004 werd ik verkozen als volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement en heb ik mijn mandaat als schepen met veel overtuiging doorgegeven aan de onlangs overleden Louis Hereng. De op één hand te tellen functies weggelegd voor Nederlandstaligen, optimaal verdelen was de insteek.

Louis Hereng was de laatste Vlaamse schepen in Kraainem. Samen met hem hervormde ik de Vlaamse lijst Kraainem-Samen tot de pluralistische lijst OPEN, een samenwerking waarbij éénheid onder de Vlamingen en samenwerking met gematigde Franstaligen en Europeanen centraal stonden.

In mijn periode als lid van de gemeenteraad heb ik diverse projecten kunnen verwezenlijken, welke tot op vandaag nog steeds geapprecieerd worden door de Vlamingen en waar ik zelf enorm trots op ben.

Zo heb ik ervoor gezorgd dat het cultureel centrum De Lijsterbes zijn ontplooiing kreeg, de Nederlandstalige gemeenteschool werd uitgebouwd, de Nederlandstalige bibliotheek werd opgericht, de Nederlandstalige muziekschool bestaat en de Cultuurraad kreeg opnieuw dynamische leiding. Verder heb ik gevochten voor het behouden van tradities door o.a. het uitwerken van de vernieuwde carnavalstoet en wielerwedstrijden zoals de ” Trofee Luk Van Biesen “.

Ook voor de jeugd heb ik geprobeerd te zorgen. De speelpleinwerking bereikte haar hoogtepunt, de Chiro kreeg mooie lokalen en het jeugdhuis De Villa werd de ‘place to be’ voor de Kraainemse jeugd. In deze verenigingen staan mijn zoon Ward en mijn dochters Nele, Sil en Lore in voor de leiding.

Voor de allerkleinsten werd een heus Kinderdagverblijf opgericht waar dagelijks 28 ukjes hun plaats vinden in een volledig nieuw complex.

Het huidig parlementair werk als woordvoerder van financiën, begroting en grondwet – dat veel tijd opslorpt – maakt het moeilijk om alle lokale vergaderingen mee te maken. In mijn 32 jaar miste ik slechts driemaal de gemeenteraad en dit wou ik ook zo houden. Verder is het tijd om de fakkel door te geven aan de jongere generatie. Dit geeft hen de mogelijkheid zich in te werken in de gemeente en geeft ook kansen voor een andere visie. Dit kan enkel de gemeente ten goede komen en ik heb alle vertrouwen in mijn opvolger, Luc Timmermans.

Ikzelf zal nog altijd actief blijven binnen de gemeente en waar nodig de Kraainemse gemeenschap mee dragen.

Tenslotte wens ik iedereen te bedanken voor de 32 jaar vol vertrouwen en steun en aan de Franstaligen zeg ik op zijn Belgisch ‘Ceci n’est pas un vaarwel. J’ai réussi que Kraainem reste en Flandre et je surveillera ‘.