Voor U gelezen: 25 jaar na abortuskwestie: grote meerderheid voor protocollaire koning

IMG_6992In deze rubriek heeft Luk voor u een artikel gelezen en geeft hij zijn mening. Voor deze nieuwsbrief heeft Luk “25 jaar na abortuskwestie: grote meerderheid voor protocollaire koning ” gelezen dat gepubliceerd stond in de Knack van maart jl..

Luk is deze legislatuur een vast lid van de Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, maar ook vorige legislatuur was hij lid van deze commissie. In deze commissie werd niet enkel de splitsing BHV besproken, maar ook de eventuele invulling van de functie van onze koning.

Luk is voorstander van een koning met enkel een protocollaire functie, daar het ondertekenen van wetten achterhaald is. Ook de rol bij de regeringsvorming kan in vraag gesteld worden. De functie van de koning kunnen we in deze legislatuur echter niet bespreken en wijzigen, daar de nodige grondwetsartikelen niet voor herziening vatbaar zijn. Bij het einde van de huidige legislatuur zal Luk dan ook vragen de nodige grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te maken, zodat in de volgende legislatuur de wijzigingen wel kunnen doorgevoerd worden.

Door deze protocollaire functie zal er ook meer transparantie komen in de uitgaven van het koningshuis, wat in deze tijd zeer belangrijk is naar aanleiding van de hoge dotaties die ons koningshuis krijgt.

Tenslotte kan men zich ook vragen stellen bij het verlenen van adellijke titels. Is dit nog van deze tijd? Kan dit indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel?

Klik hier voor het artikel