‘Regeren zonder socialisten is unieke kans’

Er gaat geen dag voorbij of Open VLD zet ongegeneerd liberaal de hakken in het zand. Die profileringsopstoot is volgens voorzitster Rutten geen bewuste strategie, maar hij valt evenmin uit de lucht.

Brussel 13 mei. De N-VA zet de deur open om het kadastraal inkomen te herzien. Open VLD gaat er dwars voor liggen.

23 mei. Staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD) lanceert het idee om belastingvrij te mogen bijklussen tot 500 euro per maand. Het lijkt alsof Rode Kruis-vrijwilligers geviseerd worden. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) steigert.

26 mei. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) presenteert een wetsvoorstel om seks vanaf 14 jaar te depenaliseren als de partner maximum vijf jaar ouder is. CD&V, N-VA en MR hebben bedenkingen.

27 mei. Carina Van Cauter (Open VLD) kan uitpakken met een breed gedragen voorstel om een hiv-test te verplichten voor verkrachters, een voorstel dat allicht volgende week goedgekeurd wordt.

28 mei. Egbert Lachaert (Open VLD) legt een stakingswet op tafel, een erg gevoelig thema voor CD&V.

Bron: De Standaard

‘Nooit op de man’

Ook al lijkt het misschien een salvo, het is geen strategie, verzekert Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. ‘Dit is het resultaat van hard werk. Zeven maanden na de start van de regering zijn verscheidene dossiers rijp voor een debat, en daarnaast durven we weer complexloos liberaal zijn.’

En dus moedigt Rutten haar parlementsleden aan zich vast te bijten in thema’s en voluit de Open VLD-visie naar voren te schuiven. Ze krijgen huiswerk mee. Aan elke volksvertegenwoordiger wordt gevraagd om een dossier naar keuze te presenteren aan de fracties.

Ook in de parlementen zelf zijn enkele blauwe toppers erg aanwezig. Bart Somers hekelde er al de omstreden Berber-uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever, Patrick Dewael zette onlangs nog Vlaams N-VA-minister Liesbeth Homans op haar plaats. En Luk Van Biesen is er steevast blauwer dan blauw.

Toch gaat de voorzitster er prat op dat er geen Zuhal Demir of Eric Van Rompuy tussen zit(leden van de meerderheid die erg kritisch zijn voor elkaars ministers, red.). ‘De afspraak is dat we geen personen tackelen, en dat we binnen de contouren van het regeerakkoord blijven. Ik daag iedereen uit om van ons een uitspraak of voorstel te vinden dat niet aan die criteria beantwoordt. Morrelen aan het kadastraal inkomen? Een extra belasting voor wie meerdere huizen verhuurt? Komt níét van ons.’

Feit is wel dat de partij niet langer ‘boven de mêlee’ staat. Waar Open VLD het kibbelen de voorbije maanden maar wat graag overliet aan CD&V en N-VA, zit ze er sinds deze maand middenin. Op 19 mei deed Rutten, die tot dan toe gezwegen had over de taxshift, een oproep aan het adres van haar coalitiepartners: ‘Stop met elke dag een belastingballonnetje op te laten.’ Meteen kreeg ze lik op stuk van De Wever: ‘Wíj hebben nooit één voorstel gelanceerd om de belastingen te verhogen.’

Vaker nog botst het met de christendemocraten, die volgens Open VLD één zinnetje uit het regeerakkoord misbruiken om de taxshift te vervroegen, tegen alle logica in(DS 20 mei). Zowat elk liberaal voorstel wekt irritatie op bij CD&V.

Niemand moet zich geviseerd voelen, vindt Gwendolyn Rutten. ‘Wij willen loyaal en correct het regeerakkoord uitvoeren. Maar wat we niet zullen dulden, is dat anderen de boel afremmen uit schrik om als asociaal weggezet te worden, of uit schrik voor de achterban. Deze regering zonder socialisten biedt ons een unieke kans om een aantal hervormingen door te voeren die vroeger onmogelijk waren. Wij willen absoluut vooruit.’

Workshops van Q

Ook de ’tussentijdse campagnes’ van CD&V en N-VA – respectievelijk de Bonte Buurt en de #helfie-campagne – storen de liberalen. Er komen nog drie jaren zonder verkiezingen

aan, dus wil de Open VLD-voorzitster vooral intern versterken. ‘Zo toert Kortrijkse Vincent Van Quickenborne sinds deze week door Vlaanderen met een workshopbest practices voor onze lokale mandatarissen. We zitten goed in ons vel en dat zie je niet alleen in het parlement, maar ook in de regering. Onze ministers besparen en hervormen zónder stakingen en zónder haantjesgedrag.’

Marjan Justaert ■