“We willen graag nog een trapje hoger”

Op twee augustus volgt de slotmanche in het naburige Kraainem. Ondervoorzitter Louis Vogels : ” We organiseerden elk seizoen wedstrijden

voor zowel nieuwelingen, juniores als liefhebbers. De laatste jaren trokken we telkens het provinciaal kampioenschap voor eliterenners zonder contract en beloften naar ons. Sinds vorig jaar hebben we de interclub tweedaagse of ‘Grote Prijs Luk Van Biesen‘ uit de grond gestampt. Niet makkelijk, want het blijft moeilijk medewerkers te vinden. Er is maar beperkte interesse van de bevolking en de verkeerssituatie laat enkel wedstrijden op zondag toe. Maar met Jos Van Laer en Dennis Croon hebben we ons bestuur toch danig versterkt. Dennis Croon is een ex-renner die voor onze club uitkwam. Jaren heb ik moeten smeken. Uiteindelijk is hij bij de club teruggekomen. Dennis kent het reilen en zeilen in de wielerwereld: zo’n profiel had de club nodig.”

Bron: Het Laatste Nieuws

Lees Meer >>

‘Regeren zonder socialisten is unieke kans’

Er gaat geen dag voorbij of Open VLD zet ongegeneerd liberaal de hakken in het zand. Die profileringsopstoot is volgens voorzitster Rutten geen bewuste strategie, maar hij valt evenmin uit de lucht.

Brussel 13 mei. De N-VA zet de deur open om het kadastraal inkomen te herzien. Open VLD gaat er dwars voor liggen.

23 mei. Staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD) lanceert het idee om belastingvrij te mogen bijklussen tot 500 euro per maand. Het lijkt alsof Rode Kruis-vrijwilligers geviseerd worden. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) steigert.

26 mei. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) presenteert een wetsvoorstel om seks vanaf 14 jaar te depenaliseren als de partner maximum vijf jaar ouder is. CD&V, N-VA en MR hebben bedenkingen.

27 mei. Carina Van Cauter (Open VLD) kan uitpakken met een breed gedragen voorstel om een hiv-test te verplichten voor verkrachters, een voorstel dat allicht volgende week goedgekeurd wordt.

28 mei. Egbert Lachaert (Open VLD) legt een stakingswet op tafel, een erg gevoelig thema voor CD&V.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

KSC SPRINT: Trofee Luk Van Biesen

10435416_810158895663478_6100015314783539199_nOp 31 mei 2015 organiseert de Koninklijke Sportclub Sprint de wielerwedstrijd “Trofee Luk Van Biesen”. Wezembeek-Oppem wordt voor één dag ingenomen door wielerliefhebbers. Het parcours bestaat uit 11,9 km dat de renners in totaal 12 keer zullen afleggen met een totale afstand van 143 km. Op het einde zal Luk de grote “trofee Van Biesen” uitreiken aan de winnaars. Luk nodigt u graag uit om ook een kijkje te komen nemen en mee te genieten van de spanning. U bent van harte welkom in het centrum van Wezembeek-Oppem vanaf 11h00. Het vertrek wordt voorzien om 14h00.

Klik hier voor meer informatie

Voor U gelezen: Grenzen zijn littekens van het verleden

IMG_7270Ditmaal heeft Luk een artikel gelezen dat belangrijk is voor jonge, startende ondernemers. Luk lag in de vorige legislatuur samen met collega Vincent Van Quickenborne aan de basis van de Startersvennootschap (bvba met bij aanvang geen volstort kapitaal) en samen met collega Mathias Declercq aan de basis van de nieuwe wetgeving rond Crowdfunding (alternatieve financieringsvorm). In de programmawet die volgende week in de Kamer aan bod komt, staat opnieuw een zeer gunstige maatregel voor starters. Samen met vice-premier Alexander De Croo werd een maatregel uitgewerkt die aan de kapitaalverschaffers van een nieuwe starter een fiscaal voordeel toekent ten belope van 45 % van het volstort kapitaal.

Starters laten groeien betekent ook buiten de grenzen treden.

Initiatieven zoals ‘Low Countries, High Enterpreneurship’ zijn enorm belangrijk voor onze ondernemingen. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën zorgt ervoor dat we als land sterker staan. Zeker op internationaal niveau is samenwerken enorm belangrijk. Het is belangrijk dat Belgische ondernemingen de cultuur van andere landen leren kennen, zodat ze hierop kunnen inspelen en anticiperen. Het vertrouwen winnen is een van de moeilijkste stappen, zelfs als je product goed is. Zo moeten ook de Belgische ondernemingen weer vertrouwen krijgen in de overheid en de economie.

Het starten van een onderneming moet aangemoedigd worden in België en de jonge ondernemers moeten goed ondersteund en begeleid worden. De starters moeten weer vertrouwen krijgen in de economie en hier kan de overheid zeker aan bijdragen. Dit begint eerst en vooral met een duidelijke communicatie en kijken naar wat de echte behoeften zijn van de Belgische ondernemingen om zo onze economie sterker te maken.

Het artikel “Grenzen zijn littekens van het verleden” komt uit Voka magazine van mei 2015.

Klik hier voor het artikel

Nieuwe dienstregeling NMBS niet in het voordeel van de Zemstse inwoners – 20% van de treinen in Zemst rijden met vertraging

IMG_7262Zemst is een gemeente met iets meer dan 22.500 inwoners waarvan een groot deel schoolgaande jeugd. Aangezien Zemst zelf niet beschikt over een middelbare school gaan de meeste kinderen na hun 12e richting Mechelen of Vilvoorde met de trein naar school.

Door het inwerking treden van het nieuwe vervoersplan (in voege van 14 december 2014) werd het vertrek/aankomstuur van de treinen op de lijn Antwerpen – Brussel gewijzigd. Zo ook voor de treinen die halt houden in het station van Weerde en Elewijt. Door de nieuwe dienstregeling worden de schoolgaande kinderen verplicht hun trein vanuit Weerde of Elewijt veel vroeger te nemen dan voorheen. Ook de ouders vinden dat de dienstregeling voor Zemst er niet op verbeterd is.

In een schriftelijke vraag aan de minister van mobiliteit vroeg Luk of er bij de evaluatie rekening kon gehouden worden met de opmerkingen van de inwoners van Zemst, aangezien het aantal inwoners dat niet tevreden is altijd maar oploopt. De minister informeerde Luk echter dat er bij de aanpassingen in het nieuwe transportplan voorkeur werd gegeven om de stroptreinen (L) aansluitingen te laten geven in Mechelen. Dat de inwoners (schoolgaande kinderen) van Zemst hierdoor een trein vroeger moeten nemen had hierop geen invloed. Dat er geen rekening kan worden gehouden met een wijziging van al de treinen in Zemst kan Luk begrijpen, maar de treinen rond de start en eind uren van scholen zouden beter afgestemd kunnen worden! Luk zal de minister vragen hier alsnog rekening mee te houden.

Tenslotte vroeg Luk ook het stiptheidspercentage op van de IR-b verbinding Antwerpen – Nijvel en deze van de lijn 25 (Antwerpen-Brussel) voor 2014. Hieruit valt af te leiden dat de stiptheid van de treinen met bijna 10% afneemt tegen het einde van 2014, nochtans kenden we vorig jaar geen strenge winter. In totaal heeft bijna 20% van de treinen die halt houden in Zemst een vertraging. Volgens de minister zou het nieuwe vervoersplan ervoor zorgen dat de treinen stipter gaan rijden. Of dit ook werkelijk zo is, valt af te wachten.

Klik hier voor de stiptheidstabel  (*) Cijfers zijn tot net voor de nieuwe dienstregeling.

Klik hier voor het volledige antwoord

 

Zemst: Water wordt fors duurder

Grote foto artikel 3.1Vorige maand viel in Zemst de factuur voor het drinkwater in de brievenbus. Deze factuur zorgde al meteen voor een koude douche. De afrekening viel veel hoger uit dan verwacht, alleszins veel meer dan ons iets gestegen verbruik deed vermoeden. De oorzaak van deze stijging is terug te vinden op de waterfactuur, maar vele inwoners weten eigenlijk niet wat al die bedragen op de factuur betekenen. Op de factuur staan behalve de vaste vergoeding en de prijs van het drinkwater, nog twee bijdragen.

De eerste bijdrage is een bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het drinkwater, dit zijn de waterzuiveringsinstallaties en de collectoren. Doordat het Vlaamse Gewest zijn subsidie aan Aquafin heeft teruggeschroefd, wordt dat bedrag nu via de bijdrage voor de zuivering van het drinkwater rechtstreeks op de verbruiker verhaald. Die bijdrage steeg op 1 januari 2015 van 0,96 euro per kubieke meter naar 1,22 euro per kubieke meter. Dat is zomaar eventjes een stijging van meer dan 25 percent op één jaar tijd!

De tweede bijdrage is een gemeentelijke bijdrage voor de afvoer van het drinkwater, dit zijn de gemeentelijke rioleringen. De gemeenten mogen hiervoor een bijdrage heffen ten belope van maximaal 1,4 maal de bijdrage voor de zuivering van het drinkwater. Vele gemeenten heffen natuurlijk de maximale bijdrage! Zo ook Zemst. Meer zelfs, de gemeentelijke bijdrage bedraagt in Zemst automatisch 1,4 maal de bovengemeentelijke.

Als nu die bovengemeentelijke bijdrage op 1 januari 2015 met meer dan 25 percent stijgt, dan heeft dat automatisch tot gevolg dat tegelijk ook de gemeentelijke bijdrage in Zemst met meer dan 25 percent stijgt. Goed voor de gemeentekas, maar wel een zware dobber voor de verbruikers.

Zemst vraagt een de maximale bijdrage aan haar inwoners, maar voor de inwoners is het niet duidelijk hoeveel de totale opbrengsten van de bovengemeentelijke saneringen bedragen. De bovengemeentelijke bijdragen dienen door de intercommunale aangewend te worden voor investeringen in het rioleringsnetwerk van uw gemeente.

In vele gemeenten is er een zeer groot verschil tussen de bijdrage die de inwoners deden via de betaling van de factuur en de grootorde van de investeringen in het rioleringsnet. Maar van deze investeringen is weinig te merken in Zemst. Open Vld zal daarom tijdens de volgende gemeenteraad om meer uitleg en cijfers vragen. Een transparant beleid is nodig en de bijdragen die de inwoners betalen dienen aangewend te worden voor herstelling-/verbeteringswerken in hun gemeente.

Vraag aan Minsiter Vandeput naar aanleiding van het nieuwe evaluatiesysteem voor federale ambtenaren

Tijdens de kamercommissie Binnenlandse Zaken vroeg Luk aan de Minister van ambtenarenzaken meer uitleg over het nieuwe evaluatiesysteem bij de federale overheidsdiensten dat sinds 1 januari 2014 in werking trad. In principe is het nieuwe evaluatiesysteem bedoeld om ambitieuze ambtenaren sneller te laten doorgroeien en eventueel sneller promotie te laten maken. Anderzijds kunnen nu ook ambtenaren met een vaste benoeming hun ontslag krijgen na 2 slechte evaluaties.

Uit het antwoord van de minister bleek dat het nieuwe evaluatiesysteem voorziet dat alle organisaties voor 1 mei een volledig verslag moeten bezorgen aan de FOD Personeel & Organisatie van de evaluaties van het jaar daarvoor. Begin mei werden in totaal 46.563 evaluaties als gesloten beschouwd. Dit zijn dus niet alle evaluaties maar volgens de minister is dit toch bemoedigend voor het eerste jaar.

De nadruk van deze evaluatie ligt vooral op het begeleiden en vooruithelpen van de werknemer, veeleer dan op de mogelijkheid om te bestraffen via een onvoldoende. Bij een onvoldoende zal de werknemer gedurende de volgende evaluatieronde van dichterbij opgevolgd worden en zal er na zes maanden opnieuw een evaluatie volgen. Door het sneller opvolgen krijgt de werknemer snellere feedback over zijn prestaties en/of ontwikkeling.

Volgens Luk zijn de eerste cijfers vooral confronterend. Negen onvoldoendes op meer dan 18.000 evaluaties kan geen realistische weergave genoemd worden. Het evaluatiesysteem bestaat nu iets meer dan een jaar, waarbij het eerste jaar gebruikt werd als bijsturingsperiode. In deze periode werden de evaluatiegesprekken met de personeelsleden vooral aangegaan om hen te begeleiden naar betere kwalificaties in plaats van een werkelijke evaluatie.

Volgens de minister zou de tijdsbesteding van een leidinggevende voor de evaluatieprocedure per jaar en per werknemer een zes tal uur bedragen. In deze zes uur zit zowel het functioneringsgesprek, het opvolgingsgesprek, ed. vervat. Volgens Luk is dit geen haalbare kaart. Omgerekend zouden er bijna 60 voltijdse equivalenten nodig zijn die niets anders doen dan elkaar evalueren. Deze 60 equivalenten kunnen operationeel beter worden ingezet.

Van Luk krijgt het evaluatiesysteem nog een tweede kans, omdat het in de eerste fase een begeleidingsproject is geweest in de plaats van een evaluatiesysteem. Het evaluatiesysteem staat nog in zijn kinderschoenen en een opvolging ervan is noodzakelijk om de werkpunten die reeds opgenoemd werden aan te pakken. De uiteindelijke bedoeling van het systeem moet gefocust zijn op de kwaliteit die de werknemers afleveren en niet enkel gericht zijn op hoe een werknemer hogerop kan komen.

Klik hier voor het volledige antwoord

Wetsvoorstel: Aasgierfondsen

Op woensdag 6 mei werd tijdens een persconferentie het Kamerbrede wetsvoorstel aasgierfondsen voorgesteld. Het initiatief voor dit wetsvoorstel kwam van Luk en zijn collega van de PS, Ahmed Laaouej, maar kreeg snel de steun van een kamerbrede meerderheid waarbij oppositie en meerderheid het wetsvoorstel mee ondertekende (N-VA, MR, cdH, CD&V, Ecolo-Groen!). Momenteel wordt het wetsvoorstel in de commissie financiën nog besproken, maar vermoedelijk zal het nog voor de zomer gestemd zijn.

Door dit wetsvoorstel zal België een van de eerste landen zijn die een cruciale stap neemt om de schadelijke activiteiten van aasgierfondsen aan banden te leggen.

“Aasgierfondsen” of zogenaamde “procederende schuldeisers” zijn investeringsfondsen die voor een spotprijs staatsobligaties of schulden van Staten afkopen en vervolgens leiden zij een gerechtelijke procedure in en verplichten die Staten ertoe de nominale waarde (het oorspronkelijke bedrag van de schuld) uit te betalen welke die obligaties of schuldvorderingen hadden op het moment dat ze werden uitgegeven, vermeerderd met de achterstallige rente. In 2002 definieerde de Britse eerste minister Gordon Brown deze fondsen als volgt: “Vulture Funds are companies which buy up the debt of poor nations cheaply when it is about to be written off, then sue for the full value of the debt plus interest”1.

Ze gaan meestal op dezelfde manier tewerk: ze nemen tegen erg lage prijzen schulden over van Staten die onder een zeer grote schuldenlast gebukt gaan of die zelfs bijna in staat van onvermogen verkeren, waarbij ze erop speculeren dat de toestand van die Staten zal verbeteren, dat ze tegoeden hebben die vatbaar zijn voor beslag of dat aan die Staten steun of andere bedragen zullen worden verleend die vatbaar zijn voor beslag. Zodra de omstandigheden gunstig zijn, stappen ze naar de rechtbank die het meest oren heeft naar hun stelling. Zodra die fondsen via de rechtbank hun gelijk hebben gehaald, voeren zij die uitspraak uit door beslag te laten leggen, ongeacht waar ter wereld, op de tegoeden van de desbetreffende Staat of op schuldvorderingen van die Staat op derden. Die derden moeten dan het aasgierfonds uitbetalen, en niet de Staat, die hun schuldeiser is.

Vooral ontwikkelingslanden zijn het slachtoffer van deze praktijken. In 2009 vonden 49 aanvallen van aasgierfondsen plaats op Afrikaanse landen. Recentelijk dwong een rechter in New York Argentinië tot de betaling van $1,3 miljard aan twee notoire aasgierfondsen. Dat zette de bestaande overeenkomst van Argentinië met alle schuldeisers op de helling en bracht het land op de rand van bankroet. Geld van de kwetsbare overheden, maar ook van donorlanden, komt zo terecht bij aasgierfondsen in plaats van in broodnodige investeringen in de mensen, economie en infrastructuur van die ontwikkelingslanden. In sommige gevallen was ook de Belgische ontwikkelingssamenwerking slachtoffer van dergelijke fondsen.

Reeds in 2008 nam het Belgische parlement een wet aan die het onmogelijk maakt dat aasgierfondsen beslag laten leggen op geld van onze ontwikkelingssamenwerking.

De Kamerleden van meerderheid en oppositie slaan nu opnieuw de handen in elkaar om de strijd tegen aasgierfondsen op te voeren. Bij het schrijven van het wetsvoorstel werd er nauw samengewerkt met de ngo-koepel 11.11.11 en professoren van de universiteiten van Leuven, Gent, Antwerpen en Namen.

Vooreerst geeft dit nieuwe wetsvoorstel aan de Belgische rechters richtlijnen om te kunnen beslissen of ze al dan niet met een aasgierfonds te maken hebben. Dat kan op basis van volgende vaststellingen: balanceert de Staat in kwestie al op rand van de afgrond, brengt het afbetalen van de schulden de ontwikkeling van de bevolking in gevaar, is het fonds in een belastingparadijs gevestigd?

Maar de belangrijkste maatregel houdt in dat een aasgierfonds voor een Belgische rechtbank enkel de prijs die het betaalde voor de obligaties kan terugkrijgen. België kan overigens ook weigeren beslag te laten leggen op goederen van de betrokken Staat in ons land.

Dit wetsvoorstel is een nationaal initiatief, maar Luk hoopt hiermee de aandacht te trekken van de internationale gemeenschap, zodat dit kan leiden naar een gezamenlijke internationale aanpak, wat Staten in financiële moeilijkheden nog meer beschermd tegen aasgierfondsen. Momenteel lopen er onderhandelingen binnen de VN voor faillissementsregelingen voor landen.

Deze problematiek werd reeds behandeld in de Senaat in de vorige legislatuur. Voor de Open Vld werkte hieraan in het bijzonder prof. Lode Vereeck. Er werd geen akkoord bekomen en daarom nam Luk het op in de Kamer.

Klik hier voor het wetsvoorstel

Opnieuw koppen lopen op Pinksterjaarmarkt

pinkstermarkt_zemst_(91)Deze editie van de Zemstse Pinksterjaarmarkt was één van de succesrijkste van de jongste jaren. De vorige twee edities werden de standhouders en bezoekers immers helemaal uitgeregend. Er werd zelfs geswingd en gedanst op de Brusselse steenweg. De jaarmarkt sloot voor de eerste keer af om 15.00u. In het verleden is dat steeds 13.00u geweest. En dat bleek een goede beslissing, gelet op de grote opkomst. Sommige bronnen spreken van 5.000 bezoekers. Voor de landelijke gemeente Zemst is dat heel uitzonderlijk.

Bron: Het Nieuwsblad

Kom deze namiddag langs vanaf 16h00 bij Jong Vld

UitnodigingPraatcafeJongVld