Subcommissie gaat Rekenhof audits vragen over financieringsenveloppe ziekenfondsen

IMG_7001_2De subcommissie “Rekenhof” heeft woensdag beslist een resolutie op te stellen om het Rekenhof te vragen drie audits uit te voeren over de administratiekosten die de ziekenfondsen ontvangen voor het verrichten van hun wettelijke opdracht. Dat gebeurde op vraag van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en nadat het hof zelf gehoord werd.

De Block verwijst naar het regeerakkoord waarin de versterking van de financiële transparantie van de ziekenfondsen aangekondigd werd. Daarom vraagt ze de Kamer het Rekenhof te belasten met een audit naar de parameterfunctie die gehanteerd wordt voor de berekening van de financieringsenveloppe van de verzekeringsinstellingen. Moet de huidige methodiek ongewijzigd gehanteerd blijven of is een actualisatie nodig gezien de wijzigende rol van de ziekenfondsen? Zijn de variabelen van de parameterformule in 2015 nog pertinent en drukken ze de noden uit van de verzekeringsinstellingen? Op suggestie van het Rekenhof zelf zal eerst een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd voor de audit naar de parameterformule.

Bron: Belga

Daarnaast wil de minister een derde audit over de organisatie, het instrumentarium en de werking van de controlediensten die toezicht houden op de ziekenfondsen.

De minister had graag dat de eerste twee audits reeds tegen september 2015 klaar zouden zijn, maar volgens voorzitter Luk Van Biesen (Open Vld) van de subcommissie moet dit nog bekeken worden. De derde audit stelt de minister voor dat die volgend jaar zou worden opgeleverd.
./. AHO/(LOD)/