Fiscus soepel bij probleem op deadline indienen belastingaangifte

De fiscus zal zich soepel opstellen met de termijnen voor de aangifte van de personenbelasting, indien er op de laatste dag van de aangifte, ondanks de goede bedoelingen van de indiener of de administratie, problemen rijzen waardoor de tijdige verwerking van de aangifte in het gedrang zou komen. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) donderdag in de plenaire Kamer geantwoord op vragen van Eric Thiébaut (PS) en Luk Van Biesen (Open Vld).

Bron: Belga

Beide Kamerleden wezen op de moeilijkheden met het invullen van de belastingaangifte en de toegenomen complexiteit. Van Biesen voerde ook aan dat er veel wachtenden zijn om de aangifte bij de belastingcontroleurs te laten invullen, omdat er bijzonder weinig controleurs beschikbaar zijn, of althans minder dan in het verleden.

Minister Van Overtveldt legde uit dat er ongeveer 2.000 ambtenaren van de dienst Personenbelasting betrokken zijn bij het invullen van de aangifte via Tax-on-Web en de organisatie ervan. Ook worden tussen 29 april en 30 juni 1.241 invulsessies georganiseerd buiten de kantoren van Financiën zelf. Dat gebeurt op 518 verschillende plaatsen. De termijn voor de papieren aangifte loopt tot 30 juni, die via Tax-on-Web tot 15 juli. De kostprijs van alle initiatieven om belastingplichtigen te begeleiden, zou volgens de minister ongeveer 4,5 miljoen euro kosten.

“Mochten er ondanks de goede bedoelingen van de administratie en de belastingplichtigen op de laatste dag problemen rijzen waardoor de administratie niet in de mogelijkheid zou zijn tijdig alle aangiften te verwerken, zal de administratie zich in die gevallen wat de termijn betreft soepel opstellen”, stelde Van Overtveldt. ./. LOD/(AHO)/