Voorlopig geen nieuwe parking aan station

Volgens kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) is er nog een pak werk aan het station van Weerde, dat maar net voorzien is op het aantal reizigers. Het gemeentebestuur is het daar niet mee eens. ‘Wij hebben niet één klacht gekregen over het station.’

Bron: Het Nieuwsblad

Lees Meer >>

“NMBS, Vernieuw station Weerde”

Kamerlid en inwoner van Zemst Luk Van Biesen (Open Vld) wil dat de NMBS en Infrabel geld vrijmaken voor de treinstations in Zemst. Vooral de situatie in Weerde moet volgens hem aangepakt worden. “De te kleine parking en verouderde perrons storen de reizigers.”

Bron: Het Laatste Nieuws

Lees Meer >>

Voor U gelezen: tax shelter voor investeringen in aandelen

IMG_6779In zijn vorige nieuwsbrief informeerde Luk u dat het starten van een onderneming moet aangemoedigd worden in België en dat de jonge ondernemers goed moeten ondersteund en begeleid worden. In dit verband werden er enkele maatregelen mee opgenomen in de programmawet, die deze week besproken en algemeen aanvaard werd. Zo ook de belastingvermindering in de personenbelasting voor startende ondernemingen.

Lees Meer >>

Belastingadministratie zal soepeler optreden bij het indienen van de aangifte in de personenbelasting

IMG_6087

Tijdens het vragenuurtje begin juni interpelleerde Luk de minister van financiën over de problematiek met het invullen van de aangifte in de personenbelasting en het nijpend te kort aan ambtenaren voor de gemeentelijke zitdagen en de naderende deadline. De minister antwoordde dat de fiscus zich soepel zal opstellen.

Meer dan één miljoen belastingplichtigen lieten zich vorig jaar helpen bij het invullen van hun belastingaangifte door een ambtenaar van de FOD Financiën. Verwacht wordt dat er dit jaar nog meer belastingplichtige hulp zullen zoeken. Ook de boekhouders/accountants worden overrompeld door mensen met vragen over hun aangifte. Aanleiding hiervan is de complexere aangifte door de zesde staatshervorming.

Lees Meer >>

Asielzoekers krijgen ook belastingen terugbetaald

In België is het mogelijk dat een asielzoeker, die geen belastingen betaalt, wel recht heeft op een belastingteruggave. Luk heeft deze situatie reeds meerdere malen aangekaart, maar de bevoegde ministers ondernemen geen actie en schuiven de bal altijd maar door!

Lees Meer >>

Diamantstelsel in schril contrast met stopzetten Diamantbank

In de commissie Financiën en begroting werd de laatste weken het ontwerp van de programmawet besproken. Zo werd afgelopen week de diamanttaks besproken.

Voor de mensen die niet vertrouwd zijn met de term “programmawet”, hieronder een kleine samenvatting:

“Een programmawet is in België een wet die samen met de begroting wordt ingediend in het parlement. Ze bevat bepalingen die nodig zijn voor de realisatie van de begroting. Vaak is er in de wet een hoofdstuk per minister.

Oorspronkelijk waren dit wetten om kleine wijzigingen door te voeren opdat het voorziene begrotingsresultaat behaald zou worden. Dit is echter uitgegroeid tot een tekst met honderden artikelen in verband met de meest uiteenlopende punten van het regeringsbeleid.”

Lees Meer >>

Vliegwet moet oplossing bieden voor Brussels Airport

De afgelopen weken laaide de discussie over de geluidshinder rond de luchthaven in Zaventem weer enorm op, door 12 actiegroepen die hun krachten gebundeld hebben. Eén van hun eisen is een onderzoek naar de mogelijke verhuis van de luchthaven van Zaventem naar een minder dichtbevolkt gebied. Zowel voor Luk als voor zijn collega’s Gwenny De Vroe, Jo De Ro en Tim Vandenput – allen volksvertegenwoordigers voor Open Vld die wonen in de regio rond de luchthaven – is dit geen piste die Open Vld wil bewandelen.

Lees Meer >>

Banken moet doel van winst laten terugvloeien naar schatkist

Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld) pleit ervoor dat Belfius en BNP Paribas een deel van hun winst dit jaar via dividenden zouden laten terugvloeien naar de schatkist. Een opbrengst van 200 miljoen euro zou volgens de liberaal niet misstaan. Het voorstel kwam ter sprake tijdens de bespreking van de bankentaks in de Kamercommissie Financiën en Begroting. De Open Vld’er staat volledig achter die bankentaks, maar meent dat de banken waarvoor de overheid indertijd in de bres is gesprongen, toch iets extra mogen doen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) stelde dat de regering zich bij die banken als aandeelhouders opstelt en dat er overleg plaatsvindt.

Bron: Metro 

Waterrel tussen Vlaamse en federale regering

De Vlaamse en de federale regering botsen over de belastingen die drinkwaterbedrijven moeten betalen. De nieuwe federale belastingen maken water in Vlaanderen mogelijk duurder.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) voelt zich koud gepakt door de federale regering. Die besliste een gepland fiscaal uitzonderingsregime voor drink-waterintercommunales te elfder ure af te voeren. ‘We betreuren dat dit op het federale niveau beslist is zonder enig overleg met de gewesten’, klinkt het op het kabinet-Schauvliege.

Bron: De Tijd

Lees Meer >>

Intercommunales waterdistributie niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Intercommunales die zich bezighouden met waterdistributie vallen niet onder de uitzonderingen die niet onder de vennootschapsbelasting zullen vallen. Dat blijkt uit een amendement op de programmawet, dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dinsdag heeft toegelicht in de bevoegde Kamercommissie. Vorige maand vielen die intercommunales wel nog onder de uitzonderingen.
Bron: Belga

Lees Meer >>