Intercommunales waterdistributie niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Intercommunales die zich bezighouden met waterdistributie vallen niet onder de uitzonderingen die niet onder de vennootschapsbelasting zullen vallen. Dat blijkt uit een amendement op de programmawet, dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dinsdag heeft toegelicht in de bevoegde Kamercommissie. Vorige maand vielen die intercommunales wel nog onder de uitzonderingen.
Bron: Belga

Eén van de beslissingen uit het regeerakkoord van de regering-Michel is dat intercommunales voortaan onder de vennootschapsbelasting zouden vallen. Bedoeling van de centrumrechtse ploeg was een concurrentienadeel van de private sector ten opzichte van de intercommunales uit de weg te ruimen. Voor intercommunales die ziekenhuizen uitbaten of die zich met waterdistributie bezighouden, zou een uitzondering gelden.
In een amendement dat dinsdag werd rondgedeeld, zijn die waterdistributiebedrijven niet meer opgenomen. In tegenstelling tot intercommunales die een ziekenhuis uitbaten, alsook een instelling die oorlogsslachtoffers, mindervaliden, bejaarden, beschermde minderjarigen of behoeftigen bijstaat.
 “U opent de doos van Pandora”, waarschuwde Alain Mathot (PS), terwijl Peter Vanvelthoven (sp.a) vreest dat de maatregel verkeerd zal aflopen. Ze vrezen dat de prijzen daardoor zullen stijgen. Luk Van Biesen (Open Vld) verdedigde de maatregel met vuur. Hij legde uit dat het gaat om een belasting op winst. Indien de intercommunales winst maken of op “enorme reserves” zitten, dan is het omdat ze de burger te hoge prijzen aanrekenen, haalde hij aan.
Die redenering werd gelogenstraft door Mathot en Vanvelthoven. Niet de nutsbedrijven, maar de regulator bepaalt de prijzen, aldus beide socialisten. Bovendien worden de reserves gebruikt voor grote investeringen, “bijvoorbeeld voor de slimme meters die uw Vlaamse minister Annemie Turtelboom (Open Vld) wil invoeren”, aldus Vanvelthoven.
 “Wij takseren de winst, punt. Ik stel vast dat de oppositie in sommige gevallen geen winst wil belasten”, reageerde Van Overtveldt. “Als de intercommunales de taks willen vermijden, dan moet ze hun prijzenbeleid aanpassen”.  ./. LOD/RBR/