Open Vld wil vliegwet om geluidshinder Brussels Airport aan te pakken

Open Vld pleit voor een vliegwet om de geluidshinder door vliegtuiglawaai aan te pakken. De eis voor een studie om Brussels Airport op een andere, minder dichtbevolkte locatie te hervestigen, die 12 actiecomités vorige vrijdag poneerden, wordt echter resoluut afgewezen.

Het pleidooi voor een vliegwet komt van parlementsleden Gwenny De Vroe, Jo De Ro, Luk Van Biesen en Tim Vandenput, stukt voor stuk afkomstig uit de regio rond de luchthaven van Zaventen. De wet moet een stabiel wettelijk kader creëren dat de luchtvaartmaatschappijen en Brussels Airport rechtszekerheid biedt om zich op deze site economisch verder te ontwikkelen met aandacht voor leefbaarheid.
Bron: Het Laatste Nieuws
“Zo’n wet moet het gebruik van pistes opleggen in functie van de meest veilige manier van opstijgen en landen, evenals vliegroutes die een billijke spreiding realiseren en verhinderen dat een minister op eigenzinnige wijze veranderingen kan doorduwen zoals in het verleden spijtig genoeg het geval was”, aldus de Open Vld-ers.De vier parlementsleden zien geen heil in “een economisch ontwrichtende en dure verhuis van de luchthaven, te meer dat de klachten zich naar een andere regio zullen verplaatsen”.Brussels Airport zorgde in 2012 voor meer dan 60.000 arbeidsplaatsen waarvan 20.000 directe en 40.000 indirecte en genereerde dat jaar tevens een toegevoegde waarde van 3 miljard. “Haar centrale ligging vlakbij Brussel is van groot belang voor België en onze open exporteconomie”, aldus de Open Vld’ers, die hierbij tevens wijzen op de vele inspanningen die de afgelopen jaren geleverd werden om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken.