Verhuis van luchthaven geen optie, een vliegwet is dat wel

Vorige week bundelden twaalf actiegroepen hun krachten om de geluidshinder rond Brussel Airport aan te pakken. Ze eisen de verhuis van  Brussels Airport. “Dat is geen piste die wij willen bewandelen. Wij stellen een definitieve oplossing voorop: de creatie van een vliegwet”, reageren Gwenny De Vroe, Jo De Ro, Luk Van Biesen en Tim Vandenput, allen volksvertegenwoordigers voor Open Vld die wonen in de regio.

De discussie rond de geluidshinder in de omgeving van de luchthaven is niet nieuw, maar er moet volgens Open Vld een structurele oplossing komen in overleg met alle betrokken partijen.

“De voorgestelde vliegwet moet een stabiel wettelijk kader creëren die de luchtvaartmaatschappijen en Brussels Airport rechtszekerheid biedt om zich economisch verder te ontwikkelen op de huidige site, met aandacht voor de leefbaarheid. Zo’n wet verhindert daarnaast dat een minister op eigenzinnige wijze veranderingen kan doorduwen zoals in het verleden spijtig genoeg is gebeurd. De vliegwet moet in concreet én het gebruik van de pistes opleggen in functie van de meest veilige manier van opstijgen en landen én vliegroutes opleggen die een billijke spreiding realiseert over Vlaams-Brabant (noord- en oostrand) en over Brussel”, aldus de Open Vld’ers.

Brussels Airport: het hart van België en haar economie

De liberale parlementsleden benadrukken het belang van de luchthaven voor ons land en haar economie. In 2012 zorgde Brussels Airport voor meer dan 60.000 arbeidsplaatsen (20.000 directe werknemers en 40.000 indirecte werknemers). In datzelfde jaar genereerde de luchthaven een toegevoegde waarde van 3 miljard euro. Brussels Airport is één van de belangrijkste toegangspoorten tot ons land. Haar centrale ligging vlakbij Brussel, de hoofdstad van Europa, is van groot belang voor België en onze open exporteconomie. Dankzij de goede spoorverbindingen en ligging bij de ring zijn alle centrumsteden vlot bereikbaar.

De vier parlementsleden zien dus geen heil in een economisch ontwrichtende en dure verhuis, te meer omdat de klachten zich naar een andere regio zullen verplaatsen. Ze wijzen er ten slotte op dat alle spelers, inclusief vliegmaatschappijen, inspanningen doen om de overlast tot een minimum te beperken en dat de nachtvluchten de laatste 10 jaar sterk werden afgebouwd, ten voordele van de leefbaarheid en ten koste van vele jobs op de luchthaven.

Kamerleden Luk Van Biesen en Tim Vandenput zullen in het federaal parlement de bevoegde minister ondervragen over de stand van zaken van de vliegwet en de veilige vliegroutes. Vlaams parlementsleden Gwenny De Vroe en Jo De Ro zullen in hun assemblee dit dossier van nabij opvolgen, met bijzondere aandacht voor de ontsluiting en omkadering van de luchthaven als motor van economische vooruitgang.