Taxshift veroorzaakt opnieuw wrevel binnen meerderheid in Kamer

CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy heeft in de Kamer nog eens de krijtlijnen geschetst van hoe een taxshift er voor zijn partij moet uitzien. Van Rompuy pikte daarmee in op de recente pleidooien van coalitiepartners Open Vld en N-VA om opnieuw te besparen bij de overheid en de sociale zekerheid. “Geen sprake van nieuwe inspanningen in 2015”, waarschuwde Van Rompuy. De uitlatingen van de CD&V’er waren duidelijk niet naar de zin van Luk Van Biesen (Open Vld).

Bron: De Morgen

De Kamercommissie Financiën en Begroting, die Van Rompuy voorzit, buigt zich vanmorgen voort over de begrotingscontrole. “Hebt u een amendement?”, richtte een ontevreden Van Biesen zich tot Van Rompuy.

Hij vond het niet kunnen dat de Vlaamse christendemocraat het debat over de begrotingscontrole aangreep om zijn voorstellen op tafel te gooien. “Dit heeft niet veel te maken met de begroting. Dit heeft geen toegevoegde waarde en is een beetje gratuit

“Beter hier dan in Plopsaland”

Van Rompuy stelde dan weer dat het parlement de plaats is waar het politieke debat thuishoort. Hij merkte op dat anderen oproepen tot discretie, maar intussen uitspraken doen in de media of op partijbijeenkomsten. Ook oppositiepartij Groen sloto zich daarbij aan. “Het is effectief logisch dat, als men in alle dierentuinen in ons land uitspraken doet, we er ook over moeten kunnen praten in het parlement. Het is logischer dat we erover praten in de commissie Financiën dan in Planckendael of Plopsaland“, verwees Kristof Calvo naar de gezinsdagen die Vlaamse partijen recent organiseerden.

Van Rompuy riep op tot een budgettair neutrale taxshift. Nieuwe besparingen bij de overheid of de sociale zekerheid kunnen in 2016 onderwerp van discussie zijn, maar “niet in het kader van de begrotingscontrole of de taxshift”, luidde het. Van Rompuy vindt niet dat de taxshift een hervorming van de personenbelasting, en met name van de tarieven, moet inhouden. Hij acht de tijd niet rijp om forse lastenverlagingen door te voeren die niet zouden gedekt zijn. “Geen taxcuts, geen bijkomende saneringen”, onderstreepte hij.

“Jobs zullen economie herlanceren”

De taxshift moet voor de CD&V’er helpen de concurrentiekracht van de ondernemingen een duw in de rug te geven. Die zou, meer dan de koopkracht, helpen de economische groei te verhogen. “Het zijn de jobs, niet de koopkracht, die de economie zullen herlanceren”, aldus Van Rompuy, die aandrong op een “evenwichtige” taxshift.

Begrotingsminister Hervé Jamar (MR) probeerde “de kerk in het midden te houden”. Het is niet omdat een lid van een partij uitspraken doet, dat de regering dat zal doen, of omgekeerd, luidde het. Jamar herhaalde dat de regering in alle discretie aan de taxshift voortwerkt en merkte op dat “diegenen die uitspraken hebben gedaan, geen deel uitmaken van de regering”.