Tax shift zorgt opnieuw voor ruzie in coalitie

De discussie over de ’tax shift’ heeft in de Kamer eens te meer gezorgd voor gekibbel tussen de regeringspartijen. “Er mag in 2015 geen sprake zijn van nieuwe besparingen op de overheid en in de sociale zekerheid”, vindt CD&V’er Eric Van Rompuy.

Het debat over de tax shift, een hervorming van de belastingen die moet leiden tot minder loonlasten, wordt de belangrijkste test voor de regering-Michel tot nu toe. De discussie gaat onder meer over een mogelijke verhoging van de btw, meer ecotaksen en/of een vermogenswinstbelasting.

Bron: Gazet Van Antwerpen

N-VA en Open Vld zijn voorstander van verdere besparingen op de overheid en de sociale zekerheid.

“Maar daar kan in 2015 geen sprake van zijn”, zegt CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy, wiens partij liever de vermogens wil aanpakken. Zijn uitspraken vielen in de Kamer niet in goede aarde bij zijn partners in de meerderheid.

Geen bijkomende saneringen

Van Rompuy riep op tot een budgettair neutrale tax shift. “Nieuwe besparingen bij de overheid of in de sociale zekerheid kunnen eventueel volgend jaar opnieuw onderwerp van discussie zijn, maar niet in het licht van de huidige discussie over de tax shift”, vindt hij.

“Een hervorming van de personenbelasting is op dit moment niet aan de orde. De tijd is niet rijp voor bijkomende saneringen.”

Volgens Van Rompuy moet een tax shift bij uitstek dienen om de concurrentiekracht van de ondernemingen een duw in de rug te geven.

“Het zijn de jobs die de economie zullen herlanceren”, zegt hij.

Luk Van Biesen (Open Vld) verweet Van Rompuy dat hij dit debat binnen de regering in het openbaar wil voeren. Maar Van Rompuy repliceerde

dat het parlement de plaats is waar de discussie moet worden gevoerd. Hij kreeg de steun van Kristof Calvo (Groen), die zei: “Het is logischer dat we er hier over praten dan in Planckendael of Plopsaland”.

Daarmee verwees hij naar de recente familiedagen van verscheidene Vlaamse regeringspartijen.

Minister van Begroting Hervé Jamar probeerde de discussie te sussen: “Het is niet omdat leden van bepaalde partijen uitspraken doen dat de regering die ook zal volgen”, zei hij. (blg, lm)