Open vld wil aPART FISCAAL STATUUT VOOR vluchtelingen

Asielzoekers die in België aankomen, krijgen meteen bij aankomst een rijksregisternummer waardoor ook zij hun belastingaangifte voor de personenbelasting moeten indienen.

Bron: De Standaard

Logischerwijs kunnen ze nog geen inkomsten aangeven, maar ze zijn verplicht een blanco formulier in te dienen met vermelding van hun familiale situatie.

Daardoor hebben ze vaak meteen recht op een belastingteruggave voor kinderen ten laste. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 430 euro per kind.

Open VLD-kamerlid Luk Van Biesen vindt dat een onrechtvaardige situatie en pleit daarom voor een apart rijksregisternummer.

‘Daardoor kan de FOD Financiën een onderscheid maken tussen echte rijksinwoners en ingeschreven asielzoekers, waardoor die asielzoekers niet onderworpen zijn aan de personenbelasting.’ (san)