Open VLD wil apart rijksregisternummer invoeren

Asielzoekers die nog nooit belastingen betaalden, krijgen na hun aangifte vaak meteen geld terug. Open VLD eist nu een apart rijksregisternummer zodat de fiscus rijksinwoners kan onderscheiden van asielzoekers.

Bron: Het Nieuwsblad

Asielzoekers krijgen meteen bij aankomst een rijksregisternummer waardoor ook zij hun belastingaangifte moeten indienen. Logischerwijs kunnen ze nog geen inkomsten aangeven, maar moeten ze gewoon een blanco formulier indienen met vermelding van de familiale situatie. Daardoor hebben ze vaak meteen recht op een teruggave voor kinderen ten laste, tot maximaal 430 euro per kind ten laste.

Onrechtvaardig, vindt Open VLD. Kamerlid Luk Van Biesen pleit voor een apart rijksregisternummer. ‘Daardoor kan de FOD Financiën een onderscheid maken tussen echte rijksinwoners en ingeschreven asielzoekers, waardoor die asielzoekers niet onderworpen zullen zijn aan de personenbelasting.’

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zette gisteren al de boodschap op scherp: ‘Het moet een verhaal zijn van rechten en plichten. Er is nog nooit iemand beter geworden van gewoon geld te geven.’ (san)