De belastingsexperten uit de kamer

De Standaard vroeg aan de belastingspecialisten van meerderheid en oppositie of zij vinden dat de regering-Michel de juiste keuzes maakt bij de maatregelen die rechtstreeks uw portemonnee raken. ‘Een schande dat de vermogenden niet meer worden aangesproken’, vindt de oppositie. ‘Eindelijk wordt werken beloond’, luidt het bij de meerderheid.
Bron: De Standaard

Eric Van Rompuy (CD&V):’Het gebrek aan fairness is de missing link’

Analyse

Op het einde van de legislatuur zal blijken dat er de maatregelen van deze regering geen zwaar koopkrachtverlies veroorzaakten. Het klopt dat bepaalde maatregelen de koopkracht van bepaalde groepen meer beschermen of aantasten. Zo zullen bijvoorbeeld de gepensioneerden of de uitkeringstrekkers mogelijk iets minder krijgen. Het is de filosofie van deze regering, en terecht, om werken aan te moedigen en de werkloosheidsvallen tegen te gaan. De verhalen van de vakbonden dat deze regering een bloedbad aanricht, kloppen helemaal niet. Met de welvaartsenveloppe zorgen we er steeds voor dat de laagste uitkeringen en lonen beschermd worden tegen koopkrachtverlies.

Uitdaging

Die blijft om een antwoord te bieden aan het onrechtvaardigheidsgevoel dat leeft bij een groot deel van de bevolking. Het gebrek aan fairness is de missing link in de taxshift die de regering-Michel afgelopen zomer overeenkwam. Op dat vlak was de taxshift een gemiste kans. Maar er zal nog heel wat geld moeten worden gezocht als we tegen het einde van de legislatuur de begroting in evenwicht willen. Een meerwaardebelasting op aandelen zal sneller opnieuw op tafel komen dan men denkt. De invoering van een dual income taks – waar Kris Peeters nog voor pleitte tijdens zijn openingscollege aan de UHasselt – zal eerder voor een volgende regering zijn.

Luk Van Biesen (Open VLD): ‘Nog meer besparen om nettoloon werkenden te verhogen’

Analyse

Het grote verschil met de regering-Di Rupo is dat we voor een globaal beleid gaan. Al onze maatregelen zijn erop gericht om de economie in haar totaliteit beter te laten draaien en op die manier de totale koopkracht te laten groeien. De maatregelen van de regering-Di Rupo waren te vaak op bepaalde sectoren of bevolkingsgroepen gericht. Dat is de grote trendbreuk. Ik weet dat er discussie bestaat over welke aanpak het meest efficiënt is. Maar specifieke maatregelen verzinken internationaal in het niets.

En het klopt dat pensioenen van de meeste gepensioneerden niet is gestegen, terwijl de levensduurte een beetje is toegenomen. Maar dat gaat dan over niet meer dan enkele tientallen euro’s op jaarbasis. Ik hoor mijn ouders en andere gepensioneerden in mijn omgeving daar toch niet over klagen.

Uitdaging

De taxshift die afgelopen zomer is afgesproken, is goed, maar is nog niet afgerond. De grootste uitdaging blijft om de werkenden nog meer van hun arbeid te laten overhouden. De belastingen voor de werkenden moeten nog verder omlaag en daarvoor zal nog extra bespaard moeten worden.

Hendrik Vuye (N-VA): ‘Boot keren kan niet in een keer’

Analyse

Het is moeilijk om een regering na een jaar op haar beleid te beoordelen. Er is de erfenis van vorige regeringen, maar in deze geglobaliseerde wereld zijn we ook afhankelijk van de economische conjunctuur. De boot zwenkt al, maar je kan die niet in een keer keren. Deze regering staat in het teken van extra jobcreatie en het behoud van onze sociale zekerheid. Werk is de beste remedie om armoede te bestrijden en de koopkracht van iedereen te verhogen. De taxshift staat in het teken daarvan, maar moet nu nog verder concreet worden uitgewerkt.

Uitdaging

De uitdaging is om het regeerakkoord goed en loyaal uit te voeren. Op die manier creëren we een klimaat waarin ondernemingen gedijen, en daaruit volgt meer welvaart en koopkracht voor iedereen. Als er jobs bijkomen, lossen vele andere problemen zich grotendeels vanzelf op.’

Peter Vanvelthoven (SP.A): ‘Taxshift is een gemiste kans’

Analyse

Wat mij vooral ontgoocheld heeft, is dat er niet aan de verwachtingen van de mensen is tegemoet gekomen. Wij willen ook dat werken lonender wordt, maar haal het geld om de belastingen te verlagen bij de vermogenden. Een eerlijke fiscaliteit waarbij iedereen zijn stukje bijdraagt, dat is wat de bevolking vraagt. Daarom is de taxshift een gemiste kans. Jullie focussen nu vooral op de maatregelen van de federale regering, maar op Vlaams niveau zijn ook heel wat maatregelen die aan de koopkracht knabbelen. En de grootste schok voor de koopkracht, de indexsprong, moet nog komen.

Uitdaging

De grote uitdaging voor de regering is om dat grote onevenwicht recht te zetten. Om werken lonend te maken, spreekt de regering nu telkens de consumerende Belg aan. Daardoor heeft ze eigenlijk een theoretische taxshift georganiseerd. Werkenden houden meer nettoloon over, maar hebben dat hogere loon nodig om de hogere levensduurte te betalen. We kunnen alleen maar hopen dat de regering het geweer nog van schouder verandert en de vermogenden, de fraudeurs en de grote bedrijven gaat aanspreken.

Kristof Calvo (Groen): ‘We zijn er nog lang niet’

Analyse

Deze regering zegt dat ze wie werkt apprecieert, maar dat had ze veel meer kunnen doen door ook de grote vermogens mee te laten betalen aan de sanering van de begroting en de taxshift. Ze heeft een kans gemist om de begroting op een sociale manier op orde te brengen. De mensen die het moeilijk hebben, betalen nog altijd het gelag.

De verhoging van de laagste uitkeringen door – meer dan de regering-Di Rupo – gebruik te maken van de welvaartsenveloppe is een goede zaak. Maar we zijn er nog lang niet om alle uitkeringen tot boven de armoedegrens te tillen.

Het is ook goed dat extra middelen gaan naar de laagste lonen. Maar die keuze had nog meer uitgesproken kunnen zijn. Door de middelen nog meer toe te spitsen op de laagste lonen had je nog meer banen kunnen creëren.

Uitdaging

De tweede taxshift stond niet op het programma. Maar door het sterke oppositiewerk en het maatschappelijk protest is hij er toch gekomen. Wij gaan dit dossier niet laten rusten en de regering achter de veren blijven zitten om de lasten te verlagen en de begroting op orde te brengen zonder de meest kwetsbaren te raken. Kijken naar de vermogenden, en vervuiling meer belasten, dat is onze boodschap.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA): ‘Koopkracht ook op lange termijn versterken’

Analyse

‘De regering voert een herstelbeleid om onze concurrentiekracht te verbeteren en jobs te creëren. Omdat we ook de belastingdruk laten dalen en de overheid afslanken, stijgt de koopkracht van de mensen. In de tax shift willen we nu ook die belastingverlagingen verankeren tot 2020, zodat de koopkracht van de mensen ook op lange termijn versterkt wordt. Het is mooi dat die versterking van de koopkracht zich nu al aftekent, maar na amper één jaar van deze legislatuur is dit uiteraard maar het begin. Het is belangrijk dat eerst de lagere lonen en pensioenen aan koopkracht winnen. Voor de lage lonen maken we werken op die manier aantrekkelijker wordt dan een uitkering. Maar in de volgende jaren zullen ook de andere looncategorieën kunnen rekenen op meer nettoloon. Bovendien zal het gevoerde beleid de komende jaren ook extra jobs opleveren, waardoor ook de koopkracht opnieuw gevoelig zal stijgen.’