Voor het jaareinde worden fiscale aftrekken voor asielzoekers zonder beroepsinkomsten onmogelijk gemaakt

Asielzoekers wiens procedure nog loopt en die geen beroepsinkomsten hebben, kunnen wel genieten van bepaalde fiscale aftrekken zoals die voor kinderen ten laste. Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen vindt dit onlogisch, en vroeg de regering deze regel aan te passen, conform het regeerakkoord. Staatssecretaris Francken beloofde dit vandaag met collega Van Overtveldt voor het eind van het jaar in orde te brengen.

Asielzoekers krijgen na inschrijving en de start van hun procedure een rijksregisternummer toegekend. Vanaf dat moment zijn ze ook belastingplichtig en moeten ze een aangifte invullen. Gezien ze nog geen beroepsinkomsten hebben, betreft het een blanco aangifte met enkel de familiale gegevens. “Bijgevolg kunnen asielzoekers genieten van belastingaftrekken zoals die voor kinderen ten laste, zonder dat ze belastingen betaald hebben”, legt Luk Van Biesen uit. “Dat bedrag kan oplopen tot 430 euro per kind.”

“Dit systeem is onlogisch en onrechtvaardig”, meent het liberale Kamerlid. Hij stelt voor de asielzoekers een apart rijksregisternummer te geven waardoor de fiscus het onderscheid kan maken tussen rijksinwoners en ingeschreven asielzoekers. “Die laatsten kunnen dan gezien ze geen inkomsten verworven hebben ook niet langer beroep doen op de fiscale aftrekken. En op die manier werken we deze onrechtvaardigheid weg.”

Van Biesen heeft bevoegd minister van Financiën Van Overtveldt en staatssecretaris Francken in de commissie bevraagd over deze kwestie. Francken antwoordde vandaag dat er voor het einde van het jaar een oplossing zal zijn binnen het kader van de fiscale wetgeving.