Jambon: “Kritiek op Van Overtveldt ongepast”

N-VA-vicepremier Jan Jambon heeft geen begrip voor de ‘aanvallen op de man’ vanuit CD&V tegen N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Dat zei hij in het VTM Nieuws.

Minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) pleit voor de verlaging van de vennootschapsbelasting van 33,99 naar 20 of 22 procent. Maar het voorstel stuit op bezwaren bij CD&V. Dat gaat ons 3,5 miljard euro kosten, reageerde de partij. Volgens CD&V slaagt de minister van Financiën er niet in de cijfers te doen kloppen en lopen te veel van zijn initiatieven vertraging op.

Bron: Het nieuwsblad 

Open VLD heeft wel oren naar de hervorming van de vennootschapsbelasting, zolang die budgetneutraal kan. Maar Open VLD-kamerlid Luc Van Biesen plaatste in De Zevende Dag ook vraagtekens bij het werk van Van Overtveldt. ‘De bankentaks heeft meer dan een jaar geduurd. De diamanttaks, daar is niets van gekomen, dat zit nog vast. De speculatietaks, daar zijn nog heel wat problemen rond. Er zijn heel wat zaken die duidelijk in de begroting ingeschreven staan, waar vandaag een vraagteken bij staat’, aldus Van Biesen, die wel nog gelooft dat Van Overtveldt de ingeschreven begrotingsinkomsten zal halen.

‘Ongepast’

Jambon vindt de kritiek ‘ongepast’. ‘Ik begrijp eigenlijk niet zo goed dat men zo op de man speelt. De aanval is hier echt op de man, op Johan Van Overtveldt, die toch door vriend en vijand geprezen wordt omdat hij goed werk doet.’

Volgens Jambon slaan de coalitiepartners bovendien de bal mis met hun kritiek, met name als het gaat om de problemen rond de speculatietaks, de doorkijktaks en de karaattaks. De speculatietaks moet bijvoorbeeld 34 miljoen euro opleveren, wat weinig is binnen de hele begroting. Verder is de karaattaks voor de diamantsector nog niet opgenomen in de begroting, daarvoor wordt volgens Jambon gewacht op groen licht van Europa.

De doorkijktaks op fiscale constructies in het buitenland moet tot slot 350 miljoen euro opleveren, maar volgens de N-VA’er is het momenteel onmogelijk om de werkelijke opbrengst al in te schatten.

Evenwicht

De regering heeft als doel het begrotingstekort dit jaar te beperken tot 2 procent van het bruto binnenlands product. Als de Europese vooruitzichten kloppen, moet Charles Michel bij de begrotingscontrole in maart liefst 3,2 miljard euro vinden.

Jambon onderstreepte tot slot dat een begrotingsevenwicht het doel blijft van de regering. ‘We gaan saneren. Niet door nieuwe taksen te heffen, maar door op de uitgaven te snoeien. We zullen dus kijken of alle ministers die opdracht ook vervuld hebben. Dit is werk voor aan de regeringstafel, voor in de kern. Men moet dat niet in de media en zeker niet op de man spelen.’