Ook voor liberalen moet Van Overtveldt’tandje bijsteken’

Voor Open VLD-kamerlid Luk Van Biesen moet minister Van Overtveldt een tandje bijsteken. En de Franstalige liberalen vinden het nu niet het moment om de vennootschapsbelasting te hervormen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is de kop van Jut van coalitiepartner CD&V. ‘Er zijn momenteel te veel ministers die meer zeggen dan ze doen’, zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten afgelopen weekend in deze krant nog over hem. Van Overtveldt wordt ongeloofwaardigheid aangewreven omdat hij een forse verlaging van de vennootschapsbelasting voorstelt, maar tegelijkertijd zijn huiswerk van de taxshift nog niet klaar heeft.

Bron: De Standaard

‘Verschillende maatregelen zijn half in het dak blijven steken’, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke.

CD&V kreeg gisteren verrassend steun uit liberale hoek. Luk Van Biesen, de fiscale specialist van Open VLD, vindt Van Overtveldt wel een sterkhouder in de regering, maar toch. ‘Als je met nieuwe voorstellen komt, moet je al een perfect parcours gelopen hebben. Dat kan je toch moeilijk van hem zeggen. Hij kan nog een tandje bijsteken.’

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) vindt het nu niet het moment om de vennootschapsbelasting te hervormen, zei ze in La Libre Belgique. Dat had moeten gebeuren toen de taxshift werd onderhandeld, vindt ze.

Van Overtveldt zelf wil niet reageren. Zijn vicepremier, Jan Jambon (N-VA), betreurde op VTM ‘de aanvallen op de man’. Het kabinet Van Overtveldt meldt wel dat zijn voorstel over de vennootschapsbelasting budgetneutraal zal zijn.

Maar wat zijn nu precies de maatregelen die ‘in het dak blijven steken’?

1. De karaattaks

De regering besloot in de lente van vorig jaar met de ‘karaattaks’ een specifiek belastingregime voor diamantairs in het leven te roepen. Zij zouden in de toekomst vennootschapsbelasting moeten betalen op 0,55 procent van hun omzet. Maar de Raad van State vermoedt dat die taks als verboden staatssteun kan worden gezien. De regering voert de wetgeving daarom pas in als Europese Commissie beslist dat het niet om staatssteun gaat. Die beslissing is er nog niet. Verwacht wordt dat de taks 50 miljoen euro extra in het laadje moet brengen, maar uit voorzichtigheid staat er in de begroting van dit jaar geen bedrag ingeschreven.

2. De speculatietaks

Begin dit jaar werd een speculatietaks ingevoerd van 33 procent op de meerwaarde van financiële instrumenten die binnen de zes maanden verkocht

worden. De taks is heel gecontesteerd. Er heerst nog heel veel discussie over de precieze toepassing van die belasting. Bovendien klinkt het verwijt dat het om wetgeving gaat met veel mogelijke achterpoortjes. Van Overtveldt trok zelf al het succes van de wet in twijfel. ‘We zullen die belasting constant moeten bijsturen, want de financiële sector is creatief’, klinkt het. De taks moet dit jaar 34 miljoen opbrengen, niet het grote geld dus in een miljardenbegroting.

3. Kaaimantaks

Met deze belasting wordt doorheen allerlei ingewikkelde structuren in belastingparadijzen gekeken om de opbrengsten daaruit rechtstreeks te belasten bij wie achter die constructies schuil gaat. De belasting moet dit jaar 460 miljoen opbrengen, een bedrag dat bij elke begrotingscontrole naar boven werd bijgesteld. De critici van Van Overtveldt vragen zich af of hij dat zal kunnen waarmaken. ‘Het is veel te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen’, luidt zijn verdediging.

4. Fiscale regularisatie

Het nieuwe rondje fiscale regularisatie werd een jaartje vroeger ingevoerd. Omdat de beoogde 250 miljoen euro zeer welkom is voor de schatkist, maar ook omdat ze perfect aansluit bij de kaaimantaks.

Men gaat ervan uit dat wie de kaaimantaks moet betalen soms ook nog wel iets recht te zetten hebben bij de fiscus over zijn vermogen in die constructie. Maar de Raad van State vindt dat die taks er moet komen in overleg met de gewesten, omdat hij ook geldt voor regionale belastingen.

Dat overleg loopt vooral moeilijk met het Waalse en Brusselse Gewest, waar de socialisten aan de macht zijn.

Christof Vanschoubroek ■