Open VLD wil hervorming – CD&V wil status-quo – N-VA wil ervan af

Tien jaar na de invoering van het belastingvoordeel, staat de notionele interestaftrek voor de zoveelste keer ter discussie. Met dank aan Ikea.

Dit weekend bracht De Standaard naar buiten dat de Zweedse meubelgigant in ons land via het bedrijfje Ikea Service Center Belgium (ICSB) voor 1,2 miljard euro aan notionele interest heeft kunnen aftrekken op de winst tussen 2010 en 2014. Dat is een belastingaftrek voor de eigen middelen die een vennootschap aanhoudt. Op een winst van 1,6 miljard euro werd zo 37,5 miljoen euro belastingen betaald, ofwel 2,4 procent. Da’s een pak minder dan het officiële tarief van 33,99 procent.

Bron: De Standaard

Sinds de invoering van de notioneleinterestaftrek in 2006 ligt de maatregel ondervuur vanwege dit soort fiscale cadeaus. Zou de maatregel aanvankelijk naar schatting jaarlijks 500 miljoen euro kosten, dan waren de kosten in 2012 al opgelopen tot 6,16 miljard euro. Volgens berekeningen van de linkse partij PVDA heeft de schatkist sinds 2006 40 miljard euro aan inkomsten verloren. Daar staat volgens de critici veel te weinig economische activiteit tegenover. De maatregel zou vooral de creatie van financiële centra zoals ICSB bewerkstelligen, waar relatief weinig mensen werken. Vennootschappen moeten dan ook geen jobs creëren of investeringen doen om van de aftrek te genieten. Tot slot bevoordeelt de maatregel grote bedrijven die een groter eigen vermogen kunnen inbrengen dan kmo’s.

Overleeft de notionele interestaftrek zijn tiende verjaardag? Voor de N-VA is het simpel: de partij wil de aftrek inruilen voor een lager tarief in de vennootschapsbelasting. ‘Het probleem vandaag is dat we binnen de Oeso het op twee na hoogste nominaal tarief hebben, maar door de vele aftrekposten slechts een middenmoter zijn wat de reële opbrengsten betreft,’ zegt kamerlid Peter Dedecker. Het is daarom beter de aftrekpost in te ruilen voor een lager basistarief dat internationaal wervender werkt, is de redenering. Het schrappen van de notionele interestaftrek helpt dan om een lagere vennootschapsbelasting te financieren. De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, wil zo een verlaging realiseren, kwestie van ons land concurrentieel te houden nu de excess profit rulings, een andere optie waarmee multinationals hun belastingdruk hier verlagen, zijn verboden door de Europese Commissie.

‘Belangrijk instrument’

CD&V, dat het idee voor een lagere vennootschapsbelasting eerder had verworpen vanwege de budgettaire kosten, is ook niet gewonnen voor een schrapping van de notionele interestaftrek. ‘Het is nu totaal voorbarig om een systeem in vraag te stellen dat goedgekeurd is door Europa,’ stelt kamerlid Eric Van Rompuy. In zijn verkiezingsprogramma beloofde CD&V al om de notionele intrestaftrek ‘gedurende 5 jaar niet fundamenteel te wijzigen’ in het kader van de rechtszekerheid voor bedrijven.

Open VLD en de MR willen de bestaande aftrek hervormen. De Waalse liberalen willen een deel van de aftrek hervormen tot een investeringsaftrek voor kmo’s. De Vlaamse liberalen willen de aftrek niet enkel laten afhangen van het eigen vermogen, maar ook van de loonmassa. ‘We belonen zo bedrijven die het eigen vermogen versterken en mensen aanwerven,’ stelt Luk Van Biesen.

Minister Van Overtveldt laat ondertussen niet in zijn kaarten kijken. Hij komt voor de begrotingscontrole van maart met een becijferd voorstel. Bij het opstellen daarvan worden alle aftrekken bekeken, maar wat het lot van de notionele interestaftrek is, daar wil de minister voorlopig niets over kwijt.

Jan-Frederik Abbeloos ■