Kamer berispt Van Overtveldt voor brief taxshift

De Kamer heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt op de vingers getikt wegens een ‘persoonlijke’ brief die hij bij de belastingaangifte stak.

Bij de belastingaangifte zat dit jaar een extra brief, ondertekend door minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) himself. Daarin prijst hij de taxshift aan als ‘de grootste fiscale hervorming van de voorbije decennia.’ Aan die brief hangt een prijskaartje van 48.600 euro.

Bron: De Standaard

Hij schoot in het verkeerde keelgat van de oppositie. Die ‘daagde’ Van Overtveldt voor de commissie Verkiezingsuitgaven. Die kamercommissie spreekt zich uit over sancties voor wie de wetgeving op de verkiezingsuitgaven overtreedt.

‘Het was een onopzettelijke vergetelheid dat ik de brief niet aangemeld had aan de commissie Verkiezingsuitgaven’, verdedigde Van Overtveldt zich nog. ‘Ik wil dan ook mijn excuses aanbieden.’ Hij wees erop dat de brief als bedoeling had de website mytaxshift.be aan te prijzen. ‘Het doel daarvan is om de Belgen zo objectief mogelijk te informeren.’ Die website was wel aangemeld. Vandaar de vergetelheid, volgens de minister.

Maar voor de oppositie gaat het probleem veel verder dan het niet- aanmelden van de brief aan de commissie Verkiezingsuitgaven.

Sympathiek

‘Hij koppelt een persoonlijk aspect aan die brief door die in eigen naam te ondertekenen’, reageerde oppositielid Peter Vanvelthoven (SP.A) op Van Overtveldts verdediging. ‘Dat mag niet. Die brief dient vooral persoonlijke propaganda en staat trouwens nog altijd online.’ Ook Kristof Calvo (Groen) is niet te spreken over het ‘propagandistische karakter’ van de brief. ‘Het is een grote lofzang voor de taxshift en meer nettoloon. De minder prettige aspecten worden sympathiek voorgesteld.’

Extra kosten vermijden

‘Hij heeft zichzelf schuldig verklaard en toegegeven dat hij de brief had moeten aanmelden’, zegt Luk Van Biesenvan de meerderheidspartij Open VLD. ‘Laat ons dus overgaan tot het bepalen van de strafmaat.’ De mogelijke sancties zijn een berisping of de aanrekening van (een deel van) de kostprijs van de brief op de toegelaten verkiezingsuitgaven bij de volgende verkiezingen.

De Kamerleden beslisten uiteindelijk om Van Overtveldt de lichtste sanctie, de berisping, op te leggen. Ook zijn eigen partijgenoten stemden in met die sanctie.

Die berisping moet bovendien openbaar gemaakt worden via het nieuwsagentschap Belga, verschijnen op de website van De Kamer en op die van Tax-on-Web. Groen wou absoluut vermijden dat de publicatie van de sanctie nog eens extra geld zou kosten.

Christof Vanschoubroek ■