Fiscale regularisatie – Samenwerkingsakkoorden in de maak na goedkeuring amendement oppositie?

De Kamercommissie Financiën heeft dinsdag een amendement van oppositiepartijen sp.a en PS goedgekeurd dat de obstakels moet wegwerken om samenwerkingsakkoorden tussen de federale regering en de gewesten te sluiten over de fiscale regularisatie. Volgens Kamerlid Luk Van Biesen zouden “diverse contacten” de voorbije dagen aangeven dat de gewesten niet naar het Grondwettelijk Hof zouden stappen.

Bron: Belga

De federale regering wil dit jaar 250 miljoen euro halen uit de nieuwe fiscale regularisatie. De Raad van State had echter meermaals gewezen op een mogelijk bevoegdheidsprobleem. De ontdoken belastingen die voor een regularisatie in aanmerking zouden komen, ook onder de bevoegdheid van de gewesten zouden kunnen vallen. Overleg met de gewesten om een samenwerkingsakkoord te sluiten, leverden geen resultaat op. De gewesten dreigden zelfs met een procedure bij het Grondwettelijk Hof. Enigszins onverwacht keurde de meerderheid in een snel bijeengeroepen zitting van de commissie Financiën een amendement van de socialistische oppositie goed dat volgens Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a) het probleem van de bevoegdheidsverdeling oplost. Bovendien worden gelden die afkomstig zijn van terrorisme en drugshandel expliciet uitgesloten van de regularisatie. Kamerlid Van Biesen (Open Vld) lichtte tijdens de bespreking toe dat het amendement de hinderpalen moet wegwerken om met de gewesten samenwerkingsakkoorden te sluiten binnen de schoot van het Overlegcomité. Op die manier kan vooruit worden gegaan met de fiscale regularisatie en kan de begrotingsdoelstelling worden gehaald. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) merkte op dat het perspectief op samenwerkingsakkoorden “reëel” is, na de gesprekken die de afgelopen tijd plaatsvonden. Het principe waarover een consensus lijkt te groeien, zou inhouden dat drie categorieën gelden zouden worden bepaald. Voor een eerste categorie federale belastingen zou de regularisatie onbeperkt in de tijd gelden. Voor de tweede en derde categorie – gewestelijke belastingen en de “gemengde belastingen” – zouden de gewesten de kans krijgen te bepalen hoe lang de operatie zou lopen.

Belga ■