Optima Bank – Onderzoekscommissie zal “brede problematiek” bekijken

In de Kamer zijn de meerderheidspartijen het eens geraakt over de taak die de onderzoekscommissie naar de failliete Optima-bank zal voeren. Ze willen dat de commissie niet enkel de rol van de toezichthouders (Nationale Bank en financiële waakhond FMSA) onderzoekt, maar zowat de hele problematiek rond Optima bekijkt.

Bron: Belga

De meerderheid wil de scope van de commissie zeer breed houden. “Wat is er bij Optima intern gebeurd? Waarom is men niet ingegaan op de voorwaarden van de Nationale Bank, wat is de rol van de bestuurders en de revisoren en hoe zit het met de relatie tussen Optima bank en de vastgoedpoot?”, zegt Eric Van Rompuy (CD&V).

Worden ook onder de loep genomen: eventuele witwasoperaties, de uitbetaling van dividenden, fondsenwerving bij openbare besturen. En ook nog: de algemene relatie tussen publieke besturen en vastgoedbedrijven.

“Er zijn eigenlijk geen beperkingen. Het is de bedoeling om het hele verhaal onder de loep te nemen, vanaf het toekennen van de licenties tot aan het einde. Niet alleen de rol van de toezichthouders, ook die van de revisoren zal bekeken worden, net als het onderzoek van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), de onregelmatigheden die zijn vastgesteld en welke handelingen er zijn ondernomen”, zegt Luk Van Biesen (Open Vld).

De meerderheid wil de oprichting van de commissie bij hoogdringendheid rond krijgen. Woensdag zou een tekst al in commissie gestemd kunnen worden, zodat donderdag de plenaire vergadering het licht op groen kan zetten. De commissie zou dan in het najaar echt aan de slag kunnen, om hopelijk tegen december met een verslag te komen.

Belga ■