Taxfree wordt goedkoper ondanks negatieve adviezen

Ondanks een njet van begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de regels voor taxfree winkelen versoepeld. Ook regeringspartij Open Vld reageert geïriteeerd.

Bron: De Morgen

Geef de Belgische handelaars een duw in de rug na de terreuraanslagen op 22 maart. Zeker die op de luchthaven kunnen dat gebruiken. Dat was het hoofddoel van de versoepelde btw-regeling die financiënminister Van Overtveldt heeft doorgevoerd. De ondergrens om taxfree te shoppen heeft hij van 125 euro naar 50 euro teruggebracht.

Simpel, zo lijkt het. Maar Van Overtveldt legde twee keer een negatief advies naast zich neer. Een daarvan kwam bovendien vanuit de regering zelf.

De Raad van State, de rechtsinstantie die nakijkt of nieuwe wetgeving juridisch waterdicht is, waarschuwde dat de budgettaire gevolgen niet berekend zijn. Om dezelfde reden trok minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) later aan de alarmbel. “De maatregel die u voorstelt doet de inkomsten dalen”, schrijft ze aan Van Overtveldt. “Die zijn niet ingecalculeerd bij de laatste begrotingscontrole, noch toen de maatregelen werden genomen om de winkels op de luchthaven een duw in de rug te geven.”

‘Duidelijk probleem’

Als de minister van Begroting geen akkoord geeft, moet de maatregel normaal gezien besproken worden op de ministerraad. Dat is evenmin gebeurd. “Van Overtveldt speelt soloslim binnen de regering”, klaagt Meryame Kitir, fractieleider voor sp.a in de Kamer. “Als iedere minister op eigen houtje gaat handelen, dan is het einde zoek. Premier Charles Michel (MR) moet hem tot de orde roepen.”

Kitir ziet ook inhoudelijke problemen. “Terwijl de regering de btw op elektriciteit verhoogt, versoepelt Van Overtveldt diezelfde taks wanneer het om luxeproducten gaat. Dat is toch niet logisch? En dat in tijden dat de regering geen geld op overschot heeft.”

Ook bij regeringspartij Open Vld zijn ze niet gediend met de gang van zaken. “Wanneer een maatregel impact heeft op de begroting, dan wordt die best besproken op de ministerraad”, zegt Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen. Minister Wilmès valt hem bij: “Er is duidelijk een probleem met de gevolgde procedure”, bevestigt ze aan de redactie.

Open Vld en MR hebben geen bezwaar tegen de maatregel op zich, wel tegen de manier waarop die wordt ingediend. “De ministerraad houdt rekening met het globale plaatje, ook wat de kosten zijn”, zegt Wilmès. “Daarom moeten we dit rechtzetten en de maatregel opnieuw bekijken bij de start van het politieke jaar.”

‘Minieme impact’

Voor alle duidelijkheid: de regeling die Van Overtveldt voorstelt, is van toepassing op niet-Europese buitenlanders die op doorreis zijn in ons land. Voor de aankopen die ze doen in ons land kunnen ze achteraf de btw terugeisen. Een groot deel van die aankopen gebeurt op de luchthaven, maar dat is geen

absolute voorwaarde. Voor Belgen geldt een andere regeling. Zij krijgen die btw-korting enkel op de luchthaven, maar vaak verdwijnt die in de zak van de winkelier.

Van Overtveldt wuift de kritiek weg dat hij zijn collega op Begroting uit het wiel heeft gereden. “De versoepeling van de btw-regeling zal niet meer dan 1 miljoen euro kosten”, maakt hij zich sterk. “En dat is dan nog zonder eventuele terugverdieneffecten gerekend. Op een totale begroting is de impact miniem.”

Hij wijst erop dat er vanuit de administratie al van voor de aanslagen de vraag bestaat om de btw-regeling voor taxfree producten te versoepelen. “In de meeste buurlanden is er al een vrijstelling vanaf 50 euro. Daar wilden we onze wetgeving aan gelijkstellen.”

ROEL WAUTERS ■