Servais (CBFA): ‘Optima beschikte over onvoldoende financiële middelen voor overname Ethias Bank’

De financiële planner Optima beschikte volgens toezichthouder CBFA over een te wankel businessplan en onvoldoende financiële middelen om een overname van Ethias Bank goed te keuren.

Bron: Trends

Toezichthouder CBFA heeft in februari 2011 de overname van Ethias Bank door Optima Financial Planners geweigerd, omdat hij serieuze vragen had bij het voorgestelde businessplan. Optima beschikte ook niet over de middelen om de overname te betalen, verklaarde Jean-Paul Servais, het hoofd van de toezichthouder, woensdag in de Optima-onderzoekscommissie in de Kamer.

De Nationale Bank, die in april van dat jaar de nieuwe toezichthouder werd, zette eind 2011 wél het licht op groen voor de overname. Servais wilde woensdag geen uitspraak doen over ‘de pertinentie van hun beslissing’. Servais benadrukte tegenover de Kamerleden dat de CBFA erg waakzaam was. “We hebben bij het lanceren van het overnamevoorstel door Optima, in oktober 2010, hen 93 vragen overgemaakt.”

De toezichthouder nam ook contact op met de procureur-generaal in Gent over het gerechtelijk onderzoek dat liep tegen Optima-topman Jeroen Piqueur. “We hebben drie juristen twee dagen naar de griffie van Gent gestuurd. Hun conclusie was echter dat we het dossier niet konden gebruiken”, aldus Servais. Hij haalde verschillende redenen aan: de termijn van tien jaar was verstreken, er was geen intentie tot schade geweest en niemand had bekentenissen afgelegd. Dus de toezichthouder had geen reden om Piqueur te weigeren op basis van de “fit en proper”-vereiste. “Zelfs als er een veroordeling was geweest, hadden we dit nog niet kunnen gebruiken”, beweerde Servais.

Er waren echter wel andere elementen in het overnamedossier die de wenkbrauwen deden fronsen, bijvoorbeeld het wankele businessplan. Zo was Ethias Bank voornamelijk in het Luikse actief, met openbare besturen als klant. Optima deed aan financial planning voor rijke klanten uit het Gentse. “Ik heb me daar echt vragen bij gesteld. De hoofdaandeelhouder verklaarde dat hij met de overname de fiscale verliezen wilde compenseren”, aldus Servais. Wat bij Luc Van Biesen(Open Vld) de opmerking ontlokte dat dit niet kan in geval van een wijziging van aandeelhoudersstructuur. “Of was er een akkoord met de fiscus?” Servais wil die vraag enkel achter gesloten deuren beantwoorden.

Optima had ook onvoldoende financiële middelen om de beloofde overnameprijs van 49 miljoen te betalen. Men wilde met toekomstige inkomsten het bedrag in schijven aflossen. “Hun eigen vermogen bedroeg amper 44,8 miljoen, waarvan 32 miljoen herwaarderingsmeerwaarden (…) Zelfs voor de eerste schijf zou men mogelijk een beroep hebben moeten doen op een kaskrediet”, aldus Servais.

Wat de toekomstige solvabiliteit en liquiditeit betreft,

toonde de financiële planner zich ‘uitermate voluntaristisch”. Vandaar dat de CBFA in februari 2011 de overname weigerde. “Dat was allesbehalve een intuïtieve beslissing, maar was stevig onderbouwd. Onze beslissing nam vijf pagina’s in beslag, wat erg uitzonderlijk is”, aldus Servais.

Maar enkele maanden later zet de Nationale Bank toch het licht op groen voor de overname. Oud-gouverneur Luc Coene zei eerder al dat het dossier toen wezenlijk verschilde van het eerste voorstel. Servais onthield zich woensdag van commentaar over die beslissing.

De Nationale Bank baseerde zich toen wel op een advies van de CBFA, maar dat was volgens Servais “maar één van de acht bronnen voor de nieuwe toezichthouder”. Hij wees er ook nog op dat met betrekking tot de professionele eerbaarheid van de 14 voorgestelde bestuurders er geen nieuwe elementen voorhanden waren. ( Belga/BO)