CD&V neemt gas terug over tobintaks

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) krijgt uit onverwachte hoek steun voor zijn verzet tegen de tobintaks – een financiële transactietaks die een aantal Europese landen wil invoeren. Zo’n tobintaks staat in het regeerakkoord, maar dan wel met de opmerking dat hij de reële economie niet mag schaden.

Bron: De Standaard

Daar komt nu een tweede koele minnaar bij in de persoon van Kris Peeters, federaal vicepremier van CD&V, de partij die van ‘rechtvaardige belastingen’ een strijdpunt heeft gemaakt. Volgens Peeters is de context sinds het afsluiten van het regeerakkoord gewijzigd: ‘De bankentaks is verhoogd naar 805 miljoen euro, een aanzienlijk bedrag. Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk gekozen voor de Brexit. Landen zoals Nederland en Luxemburg, die niet willen meedoen met de ­tobintaks, positioneren zich om zo veel mogelijk activiteiten uit Groot-Brittannië binnen te halen’, zegt Peeters. Met andere woorden: op zijn minst is de timing voor de tobintaks ongelukkig.

Peeters wijst ook naar studies die zeggen dat de tobintaks een veel hogere kostprijs meebrengt dan verwacht. PensioPlus, de vereniging van pensioenfondsen, waarschuwde daar vrijdag nog voor. De tobintaks zou werknemers gespreid over hun carrière 5 tot 24 maanden aan pensioenopbouw kosten, zegt voorzitter Philip Neyt. Een pensioenfonds dat een beleggingsfonds koopt, zou de taks moeten betalen, maar als het dat fonds vervolgens verhandelt, betaalt het de taks nogmaals. De vereniging spreekt van een directe kost van 20 miljoen, met een veelvoud aan indirecte kosten. Ook werkgeversorganisatie VBO en bankenfederatie Febelfin waarschuwen voor de gevolgen.

Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) erkent dat zijn partij voor de taks had gekozen, maar nu vaststelt dat hij meer zal kosten dan opbrengen. ‘We willen niet opnieuw, zoals met de speculatietaks, een belasting invoeren die contraproductief is.’

Pascal Dendooven ■