Voor Tobintaks, maar mag onze economie niet treffen

IMG_9919 kopieBegin deze maand debatteerde De Kamer tijdens de plenaire vergadering over het invoeren van de financiële transactietaks. Luk is voorstander van de zogenaamde Tobintaks, maar deze mag onze reële economie niet treffen.

Het idee van de Tobintaks is goed, maar Luk waarschuwt voor mogelijke negatieve gevolgen bij een ondoordachte invulling. Bovendien moeten we deze taks op Europees niveau invoeren, anders schieten we in onze eigen voet.

De onderhandelingen over de Tobintaks lopen al jaren op internationaal niveau. Open Vld is sinds jaar en dag voorstander van deze maatregel. Luk is het fundamenteel eens met de principes van de taks die zal worden geheven op financiële transacties. De middelen van de financiële sector worden vervolgens geïnvesteerd in sociaal beleid, de strijd tegen klimaatsverandering, en in ontwikkelingssamenwerking,…

Probleem is dat steeds meer Europese lidstaten afhaken, ook onze buurlanden Nederland en Luxemburg. Deze Tobintaks kan alleen slagen als een groot aantal landen ze tegelijk invoert. Doen we dit alleen, dan zal ons dit jobs kosten en zullen we financiële instellingen wegjagen.

Ook de omstandigheden waarin de taks zou ingevoerd worden zijn fundamenteel gewijzigd. We zitten sinds de Brexit in een situatie waarin een aantal financiële instellingen uit het UK het Kanaal willen oversteken. We mogen onszelf dus niet in de voet schieten! Deze Tobintaks nu als enige Benelux-land invoeren, is economisch masochisme.

Er moet ook garantie zijn dat de transactietaks geen negatieve invloed heeft op onze reële economie. Het Agentschap Van de Schuld waarschuwde eerder dit jaar in de Kamercommissie financiën al voor de nefaste gevolgen van de taks voor onze staatsschuld. De taks zou de rente, die vandaag al ruim 10,5 miljard euro per jaar bedraagt, nog meer de hoogte in jagen. Ook de pensioen- en verzekeringsfondsen zullen negatief beïnvloed worden. Voorzichtigheid is dus geboden, maar er zou verder moeten onderhandeld worden over de Tobintaks op internationaal niveau.

Klik hier voor de tussenkomst van Luk.