Over en uit voor politicus-regelaar Geert Versnick

De exit wenkt voor de Gentse liberaal Geert Versnick. Open VLD heeft schoon genoeg van ’s mans strapatsen. ‘Met al die lucratieve posten creëerde hij zijn eigen rijk.’ In 2018 is er geen verkiesbare plaats meer voor hem.

Bron: De Standaard

Slim als hij is, zorgt Geert Versnick (Open VLD) er altijd voor dat de combinatie van al zijn lucratieve mandaten nét binnen de grenzen van de wet blijven. Typisch Geert, klinkt het bij de liberalen. ‘Door de zaken te juridiseren denkt hij met al die postjes weg te komen, en dat met dezelfde vanzelfsprekendheid als waarmee hij ze aannam. Zo creëerde hij van onderuit zijn eigen rijk en hij vond dat normaal. Hij leeft nog in een andere tijd, niet gespeend van veel normbesef.’

Meer nog dan de machtsconcentratie en de astrologisch hoge zitpenningen die Versnick (60) opstreek, zijn jongere Open VLD’ers geschokt door de ‘openlijke belangenvermenging’: als Oost-Vlaams gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening ziet hij er geen graten in om zijn eetfestijn te laten sponsoren door immobedrijven. Het is één van de uitwassen die het voorbije jaar aan de oppervlakte kwamen (zie inzet).

Bij het morele kompas van de notoire vrijmetselaar worden al langer vragen gesteld. ‘Voor Versnick is de partij altijd maar een middel geweest’, zegt een insider, ‘het doel was steeds de uitbreiding van zijn netwerk. Daar hielp de loge ook bij, waar hij bijvoorbeeld goede vriend is met architect Pol Cools.’

‘Belachelijk laag’

Deze week volgde alweer een nieuwe storm: uit de lijst van vergoedingen die de Gentse Open VLD’ers woensdag publiceerden, blijkt immers dat Versnick veel meer moet hebben binnengerijfd dan het bedrag dat hij afgelopen weekend noemde. De mandatenkoning zei toen 6.500 euro netto per maand te verdienen, maar alvast onkosten, niet-lokale en private mandaten zaten daar niet in (DS 23 februari). Heeft hij gelogen? Het zou volgens de insider niet de eerste keer zijn.

‘Sommigen noemen dat creatieve rekenkunde, ik noem dat ronduit knullig’, zegt een andere streekgenoot. ‘Níemand van ons geloofde dat Geert maar 6.500 euro verdiende, het bedrag was belachelijk laag. Hij heeft zichzelf met een knoert van een geloofwaardigheidsprobleem opgezadeld.’ Dat de lijst even op zich liet wachten, is niet toevallig: met name Versnick zelf pruttelde nogal tegen.

‘Ook ik was verrast door het lage bedrag van Geert’, geeft minister van staat Herman De Croo toe. ‘Bovendien vind ik het maar vreemd dat iemand niet zou weten welke inkomsten hij heeft. Ik heb zelf een redelijk ingewikkelde belastingaangifte, maar ik ken de grootteorde wel en morgen zou ik u preciezere cijfers kunnen geven.’

d’Artagnan

Kamerlid Luk Van Biesen, nochtans een generatiegenoot van Versnick, wil liever vroeg dan

laat komaf maken met ’tussenstructuren’ op lokaal niveau, en de ‘cultuur van postjes pakken die vooral in de grote steden woedt’. ‘De partij is er volop mee bezig. Ik hoop dat we een voortrekkersrol kunnen spelen in de strijd om meer transparantie. Dat moet volstaan als antwoord. Het zou onverstandig zijn om op de man te spelen, want we mogen niet vergeten dat Geert altijd veel gedaan en geregeld heeft voor de partij. Destijds had je de drie musketiers Verhofstadt, De Gucht en Dewael die de VLD bestierden, wel, Versnick was ongetwijfeld hun d’Artagnan.’

Maar het leeuwendeel van de liberalen wil voor eens en voor altijd komaf maken met de oude stijl. Een jonge Open VLD’er: ‘Als het de nieuwe generatie menens is, dan kúnnen we zo niet verder. Er moet een signaal komen vanuit Brussel. Het is altijd bon ton geweest om te poneren dat tjeven problemen krijgen met vrouwen, sossen met geld en liberalen met niets. Wij willen af van die boutade.’ En dat betekent: exit Versnick. ‘Het enige instrument dat we in handen hebben om hier een einde aan te stellen, is hem geen politiek mandaat meer geven.’

Voor Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten is de strijd tegen de oude politieke cultuur met zijn ons-kent-onsmentaliteit en ondemocratische beslissingsprocessen een persoonlijke queeste. Zo’n switch maak je evenwel niet van de ene dag op de andere: vandaag zweet haar partij een old boys network uit waarvan Versnick de emanatie is. Het Eandisdossier was voor haar de klap op de vuurpijl. Nadat uitkwam dat Geert Versnick achter haar rug de deal met het Chinese staatsbedrijf geregeld had, liet Rutten hem duidelijk verstaan dat het zo niet verder kon. Het model-Versnick is níét het model van de toekomst waar Open VLD voor wil staan.

Link Versnick-Verhofstadt

Alles wijst er dus op dat het verhaal voor Versnick eindigt in 2018. ‘Wij zijn liberalen’, reageert Rutten. ‘Wij gaan geen cumul van mandaten verbieden of een inkomstenplafond opleggen, maar we staan wél voor een transparant model. Alles moet het daglicht kunnen en mogen zien. Als je een mandaat opneemt en er geld voor krijgt, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen als het tijd is voor tekst en uitleg. Als je het niet kunt verantwoorden, moet je het niet opnemen. En als je ontslag neemt om die verantwoordelijkheid te ontlopen, geef dan ook maar de vergoedingen terug die je jarenlang hebt opgestreken.’

Meteen een antwoord aan al wie de link Versnick-Verhofstadt wil leggen: ook de oud-premier, niet toevallig de ‘mentor’ van de Gentse arrangeur, strijkt riante zitpenningen op voor mandaten in de privésector. Maar alles gebeurt out in the open en volgens de regels van het Europees Parlement. Al durft her en der een liberaal het aan om ook Guy Verhofstadt onder de noemer ‘oude politieke cultuur’ te plaatsen.

‘Kijk, ik heb vijftien jaar geleden al voorgesteld om van alle politici de belastingaangifte openbaar te maken’, besluit De Croo senior. ‘Toen noemde men dat populistisch, maar vandaag eist iedereen transparantie. Ik hoop dat ze er vlug komt, want deze zaak is niet goed voor de politiek.’

Marjan Justaert ■