Regie der Gebouwen betaalt in twee jaar meer dan 16 miljoen voor onderhoud en herstellingen gebouwen

IMG_4422De federale overheid heeft een aantal gebouwen (onder andere musea, waaronder de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten) in eigendom en dient hiervoor het onderhoud, herstellingen en dergelijke te bekostigen. Naast de gewone onderhoudskosten en de kosten door slijtage en ouderdom, zijn er ook vaak kosten voor het herstellen van daden van vandalisme. “Onder vandalisme valt onder meer graffiti, gebroken ruiten, opzettelijke beschadigingen door gedetineerden in gevangenissen, beschadiging van lokalen en gevels, beschadigingen door krakers, diefstallen, enz.” aldus Luk Van Biesen die Minister Jambon hierover interpelleerde.

Uit het antwoord van de Minister blijkt dat er in 2015 een 3.501 interventies nodig waren voor herstellings- en onderhoudswerken. De totale kostprijs van deze interventies liep op tot 6.450.443,10 euro. Dit is wel een daling tegenover 2014, toen waren er nog 4.956 interventies nodig, goed voor 9.694.975,11 euro.

Van al de herstellingswerken in 2015 waren er 32 gevallen die geen betrekking hebben op slijtage, maar op vandalisme. In 2014 waren dit nog 35 gevallen. De herstellingkost voor het herstellen van de schade door vandalisme bedroeg in 2015 meer dan 45.575,56 euro. Voor 2014 was dit nog meer dan 72.685,74 euro.

Naar aanleiding van deze schade door vandalisme, werden er door de Regie der Gebouwen reeds een aantal maatregelen genomen, o.a. het dichttimmeren van deuren en ramen met houten panelen, plaatsing van camera’s, afscherming van celramen met persroosters, beveiliging van toegangen, enz.

De daling van het aantal interventies en dus ook de kostprijs tonen aan dat de genomen maatregelen effectief zijn. Maar bijkomende maatregelen zijn nodig om de totale kostprijs te verminderen” aldus Luk Van Biesen.

Minister Jambon bevestigde in zijn antwoord dat er inderdaad bijkomende maatregelen nodig zijn. Zo stelde de Minister voor om inbraakwerende beglazing te plaatsen dat veel moeilijker te breken valt, maar vooral het toezicht moet verscherpt worden via controlerondes door veiligheidsagenten. Maar daar is natuurlijk een kostenplaatje aan verbonden.

“Belangrijk in dit dossier is dat er zeker een kosten/baten plaatje wordt gemaakt, want voor bepaalde gebouwen, zoals het justitiepaleis, dreigen de kosten voor de beveiliging tegen vandalisme namelijk hoger op te lopen dan de baten” aldus het kamerlid dat tevreden is dat de Minister op dezelfde golflengte zit.

Klik hier voor het antwoord.