BLOG: Transparency

De graaicultuur van enkele collega’s heeft opnieuw de partijen verkrampt tot alweer een rondje politieke vernieuwing in de Federale Kamer. Niet in de parlementen van Europa, niet in de parlementen van de deelstaten, niet in het super gewest Brussel. Alleen de Federale Parlementsleden zijn bezig met zichzelf.

Het eerste deel van de politieke vernieuwing slaat op de ‘transparency’. Moeten de parlementsleden buiten een mandaat-, vermogens-, giften-, contactenaangiften nog meer aangeven. Veel hiervan wordt reeds in de GRECO III en GRECO IV (Europese aanbevelingen) uitgewerkt. Er is al absurd veel geregeld. Voor mij mag alles strenger, maar laten we de redelijkheid hierbij niet verliezen.

Zo is er een duidelijke meldings- en aanvaardingsplicht wanneer een minister of staatssecretaris een pamflet, een brief, een webstek wenst te verspreiden. De excellentie moet hiervan de Kamer op de hoogte brengen. Dit door verzending van een proeve van pamflet, het motivatiebesluit, het budget alsook de betalingswijze. De Kamerleden kunnen dit inkijken en bezwaren optekenen. Bij bezwaar komt de Kamercommissie Verkiezingsuitgaven onder voorzitterschap van de Kamervoorzitter in nodige spoed bij elkaar geruggesteund door een viertal experten (professoren die hiervoor een vergoeding ontvangen gaande van 1.000 tot 1.800 euro per lopende maand waarin een probleem wordt vastgesteld).

De nieuwe staatssecretaris Philippe De Backer vertaalde de bezorgdheid van menig ouder om in het middelbaar onderwijs een gesprek aan te gaan met de leerlingen over het gebruik van de sociale media en de privacy. De gedoteerde instelling ‘Privacy commissie’ stelde in een webstek www.ikbeslis.be enkele aanbevelingen voor scholieren voor. De staatssecretaris wenste de scholen te bezoeken en wenste een drukwerkje te maken (A4-tje), die hij zou afgeven bij het bezoek als de school inschreef op zijn suggestie. Op het drukwerkje staat noch de naam noch de functie van de staatsecretaris. Alleen een verwijzing naar de aan te raden webstek van de privacy commissie. Totale kostprijs 108 euro door de staatssecretaris uit eigen middelen gefinancierd.

In plaats van applaus op alle banken, kwam er een opmerking van ECOLO (het nieuwe Defi). De staatssecretaris had in zijn motiveringsbesluit in paragraaf 3 verwezen naar ‘Vlaamse’ middelbare scholen en in paragraaf 5 naar ‘alle middelbare scholen’. Een voldoende reden om dinsdagmorgen de 17 parlementsleden te vorderen, de vier experten, een tiental medewerkers van het parlement en de Kamervoorzitter.

Het kon en mocht niet dat een federaal staatssecretaris de indruk zou wekken om alleen in Vlaanderen scholen te bezoeken. Gevolg tussenkomsten van Ecolo, cdH, PS en s.pa. Meer dan een uurtje vergaderen met als uitspraak dat de staatssecretaris de scholen mag bezoeken en dat hij een A4tje moet hebben voor scholen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ook de Duitstalige gemeenschap moet opgenomen worden in zijn ronde. Kortom, het A4tje was staatszaak geworden. De Transparency en de democratie hebben gezegevierd. De staatssecretaris wordt verplicht selfies te trekken voor de schoolpoorten om te zien of er voldoende evenwicht is in de bezochte scholen. Ook de 1.000 A4tjes moeten geteld worden naar taalaanhorigheid. Max. 60 % NL, Max. 40 % FR, Min 0.1 % GE.

Kan iemand mij nu eens het nut van dit alles uitleggen? Kan iemand zeggen waarom enkele tienduizenden euro’s moesten verspilt worden in de naam van de ‘Transparency’ ?

Daarom even de volgende opmerking aan allen die menen de wereld te verbeteren via de politieke vernieuwing: Maak minder regels, betuttel minder. De kiezer zal immers bepalen wat kan en niet kan.

Handtekening-Luk

 

 

 

Open Vld Kamerlid