Onvoltooide staatshervorming kost de Federale overheid jaarlijks 3,7 miljoen euro voor de huur van gebouwen voor bevoegdheden die vallen onder de Gemeenschappen en Gewesten

België heeft reeds een aantal staatshervormingen gekend. Zo dateert de laatste (6e) staatshervorming nog van de vorige legislatuur. Een staatshervorming gaat meestal gepaard met de overdracht van bevoegdheden die overgeheveld worden van de Federale overheid naar de Gemeenschappen en Gewesten. 

“Bij de overdracht van deze bevoegdheden zouden in principe ook de gebouwen, en de bijhorende huurcontracten, overgedragen moeten worden” aldus Luk Van Biesen (Open Vld) die Minister Jambon, verantwoordelijk voor Regie der Gebouwen, hierover interpelleerde tijdens de Kamercommissie. 

Uit het antwoord van Minister Jambon blijkt dat er nog 5 gebouwen, staatseigendom of gehuurd door de federale overheid, in gebruik zijn door een ander beleidsniveau. Zo zijn de justitiehuizen van de Vlaamse Gemeenschap en de Waalse Gemeenschap gehuisvest in een gebouw dat gehuurd wordt door de Federale Overheid. 

Voor al deze gebouwen betaalde de Federale Overheid in 2016 meer dan 3.766.034,56 euro aan huur, gemeentetaks en regionale taksen, terwijl dit eigenlijk een kost is die gedragen moet worden door de Gemeenschappen en Gewesten. Betreurenswaardig stelt Van Biesen: ” Ik kaart deze problematiek al jaren aan en toch moet ik wederom vaststellen dat er nog meer dan 3,7 miljoen euro door het verkeerde beleidsniveau betaald wordt. Onbegrijpelijk dat het zo lang duurt vooraleer dit in orde is”.

Dat de gebouwen nog niet werden overgeheveld naar het juiste beleidsniveau komt door administratieve vergetelheden waardoor de overdracht nog niet rond is. Maar de Minister liet verstaan de laatste onderhandelingen bezig zijn om dit euvel op te lossen. 

Tot slot werd er een totaal bedrag van 3.870.165,75 euro voorzien in de begroting van 2017 voor deze huurinkomsten. Een positieve noot om af te ronden: Er werden voor de begrotingsjaren 2016-2018 geen specifieke onderhouds- of investeringswerken voorzien.

Klik hier voor de vraag.

Klik hier voor het antwoord.