Nationale Bank in verlegenheid over Optima

De gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur blijkt al in 2009 strafrechtelijk veroordeeld te zijn. Dat roept vragen op over het fiat voor de overname van Ethias Bank door Optima.

Bron: De Tijd 

Jeroen Piqueur werd gisteren veroordeeld tot vier maanden effectief wegens fiscale fraude. Maar hij belandt niet in de cel en krijgt geen enkelband.Hij moet ook 1,5 miljoen euro boete betalen en mag drie jaar geen bestuurder zijn van een vennootschap. Bijna 2,3 miljoen euro wordt verbeurdverklaard.

In een dossier dat losstaat van de ondergang van de Gentse Optima Bank liep Jeroen Piqueur, de gewezen sterke man van Optima, gisteren een strafrechtelijke veroordeling op. De correctionele rechtbank in Gent legde hem vier maanden celstraf op wegens grootschalige fiscale fraude met rekeningen en vennootschappen in belastingparadijzen in de periode 2007-2013.

De man moet ook 1,5 miljoen euro boete betalen en mag drie jaar nergens nog bestuurder zijn. Bovendien wordt bijna 2,3 miljoen euro aan inkomsten uit de misdrijven verbeurdverklaard.

Piqueur, die zich in een reactie ontgoocheld noemde ‘door de uitspraak en de strenge strafmaat’, overweegt in beroep te gaan. Een beroepsprocedure werkt opschortend voor de straf. Maar de vier maanden effectief moet de man sowieso niet uitzitten. Want in ons land geldt de regel dat veroordelingen tot en met vier maanden cel niet worden uitgevoerd. De Optima-topman dient ook geen enkelband te dragen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt wel aan een nieuw wetboek van strafuitvoering waardoor alle door de rechter opgelegde straffen ook worden uitgevoerd.

De vier maanden staan in contrast met de eis van het openbaar ministerie. Dat had 18 maanden met uitstel gevraagd. Maar de rechtbank kon niet anders dan een effectieve celstraf opleggen omdat Piqueur op 31 juli 2009 in het Spaanse Benidorm al een gevangenisstraf van 21 maanden opliep. Wie al minstens een jaar cel kreeg, kan een voorwaardelijke straf daarna vergeten.

Die vermelding in het vonnis, zonder verdere uitleg, is erg opvallend. Want tot nu toe was die veroordeling nog niet bekend. Piqueur reageerde ‘met de grootste verbazing’ op die informatie. Die eerdere veroordeling is hem naar eigen zeggen ’totaal onbekend’, ook al komt hij al

jaren voor zaken en om privé- redenen vaak in Spanje. Ook zijn advocaat, Raf Verstraeten, kon geen klaarheid scheppen. Net zomin als de Gentse persrechter Mieke Dossche. Zij kon geen extra details geven omdat die niet in het vonnis staan. Volgens Dossche baseert de rechtbank zich voor die informatie op het strafdossier. Zoals gebruikelijk vermeldt dat het strafrechtelijk verleden van de beklaagde.

De belangrijkste kwestie is echter of de Nationale Bank, als toezichthouder voor de sector, op de hoogte was van de veroordeling uit 2009 toen ze in 2011 het licht op groen zette voor de overname van Ethias Bank door Optima en Piqueur ‘fit & proper’ (deskundig en professioneel betrouwbaar) verklaarde. Afgaande op de verklaringen van de Nationale Bank in de Optima-onderzoekscommissie van de Kamer niet. Want volgens de toezichthouder waren er geen strafrechtelijke inbreuken bekend die tegen hem konden worden gebruikt. De centrale bank baseerde zich daarvoor onder meer op informatie van het Belgische gerecht.

De vraag is dan of de Nationale Bank niet op de hoogte had moeten zijn. Het is onduidelijk wanneer de informatie over de Spaanse veroordeling in het strafdossier beland is of dat er ergens een vergissing begaan is. De Nationale Bank verkoos gisteren geen commentaar te geven.

De nieuwe informatie zal mogelijk ook ter sprake komen in de Optima-onderzoekscommissie. Het bureau van die commissie vergadert begin volgende week. Ondervoorzitter Luk Van Biesen(Open VLD) noemde het gisteren ‘logisch’ dat de Kamerleden zich over het nieuwe element zullen buigen. Maar voorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) hield zich op de vlakte. ‘Dat zullen we nog zien.’

BERT BROENS ■