Legaal zakcentje voor leden Rekenhof

De leden van het Rekenhof verdienen een aardig centje bij: tot 40.000 euro per jaar. Het is perfect legaal, maar is het ook wenselijk?

Tussen de 10.000 en 39.000 euro bruto verdienen de twaalf leden van het Rekenhof jaarlijks boven op hun loon, schrijft Le Soir. Die centen krijgen de hoge mandatarissen voor de controle van de rekeningen van overheidsbedrijven zoals Belgocontrol, Astrid, Bpost, de NMBS, Proximus of de RTBF.

Bron: De Standaard

Het is de taak van het Rekenhof om de openbare financiën van de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies te controleren. Maar de twaalf leden van het Rekenhof voeren ook opdrachten uit bij 24 overheidsbedrijven. De vergoeding die zij daarvoor krijgen, gaat niet naar het Rekenhof, maar wordt gestort op hun persoonlijke rekening.Bovendien controleren ambtenaren van het Rekenhof, tien voltijdse equivalenten, ook de rekeningen van die overheidsbedrijven. ‘Dat kan niet anders’, zegt de woordvoerder van het Rekenhof. ‘Dit is zeer complex en commissarissen kunnen hun controletaak niet vervullen zonder de hulp van gespecialiseerde medewerkers.’

Al in 2008 boog de subcommissie Rekenhof van het federaal parlement zich – na een krantenartikel – over hetzelfde probleem. ‘Waarom moeten de leden van het Rekenhof extra worden vergoed voor die opdracht?’, vroeg Luk Van Biesen (Open VLD) zich toen af. ‘Gaat het hier niet om zaken die tot het normale takenpakket van de leden behoren? Het zou beter zijn dat het Rekenhof zelf zou zetelen in het college van commissarissen van de overheidsinstellingen en gewoon factureren aan die instellingen.’

Negen jaar later blijkt er niets veranderd te zijn, behalve dat de uitgekeerde bedragen sinds 2016 wel in het jaarverslag staan.

Luk Van Biesen: ‘We hebben geprobeerd de maatregel aan te passen, maar het parlement bleek machteloos. Aan die overheidsbedrijven is bij wet een comité, met vier commissarissen, toegevoegd om de jaarrekeningen te controleren. Minstens één daarvan wordt door het Rekenhof aangeduid, de anderen zijn privé-bedrijfsrevisoren. Zij zijn allen persoonlijk aansprakelijk en worden daarvoor vergoed.’

Wettelijk is er dus niks aan de hand. ‘Het bezoldigde karakter van de opdrachten is opgenomen in de wetgeving’, zegt het Rekenhof in een mededeling.

En waarom worden de ambtenaren niet extra betaald en de raadsheren wel? ‘De ambtenaren werken binnen hun statutaire opdracht, de commissarissen doen de controle buiten hun uren.’

Niet in Vlaanderen

Wat opvalt: de instellingen waar de leden van het Rekenhof zetelen, zijn federale of Waalse overheidsbedrijven. ‘Het Vlaams Gewest heeft gebruik gemaakt van externe en interne verzelfstandigde agentschappen (en dus niet van overheidsbedrijven, red.)’, aldus Van Biesen. ‘Het Rekenhof kijkt de rekeningen van die instellingen enkel na en zetelt niet in een college van commissarissen.’

Na alle ‘graaiverhalen’ in de politiek, ligt dit soort zaken gevoelig en daarom vraagt Van Biesen zich af of het systeem toch niet moet worden herbekeken.

EVELINE VERGAUWEN ■