Maak meer dividenden van coöperatieven belastingvrij

Een molen van de energiecoöperatie Ecopower. De dividenden van coöperatieve aandelen zijn tot zekere hoogte vrijgesteld van roerende voorheffing. Wie investeert in aandelen van coöperatieve vennootschappen hoeft geen belastingen te betalen op een deel van de dividenden. Open VLD stelt voor dit belastingvrije deel fors te verhogen.

Bron: De Tijd

Dividenden van coöperatieve vennootschappen zijn voor particuliere aandeelhouders tot 190 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Pas als een persoon een grotere som aan dividenden ontvangt, is daarop de roerende voorheffing van 30 procent verschuldigd.

Luk Van Biesen en Dirk Van Mechelen, volksvertegenwoordigers van Open VLD, dienden recent een wetsvoorstel in om die belastingvrije schijf op te trekken tot 500 euro. Het voorstel wordt deze week in overweging genomen en kan dan vertrekken naar de kamercommissie Financiën. Het is de bedoeling dat het gaat gelden vanaf 1 januari 2018.

De indieners argumenteren dat coöperatieve vennootschappen een belangrijke rol spelen in onze economie met hun streven naar duurzaam ondernemen, en dat ze ook een stimulans zijn en draagvlak creëren voor de energietransitie.

Coöperatieve vennootschappen zijn anderzijds ietwat beperkt in hun dividendenbeleid. Ze mogen maximaal een jaarlijks dividend bieden van 6 procent. In de praktijk ligt dat dividendrendement meestal iets lager.

Een particulier mag maximaal 5.000 euro investeren per coöperatieve vennootschap, omdat het nog altijd om risicokapitaal gaat. Doorgaans zal een particulier maar boven de grens van 190 euro vrijgestelde dividenden komen, als hij of zij in meer dan één coöperatieve deelneemt.

Erika Racquet ■