510 voertuigen van de Federale politie in 2016 betrokken bij verkeersongevallen

politie-combi kopieUit het antwoord op een parlementaire vraag van Luk, aan Minister van Binnenlandse Zaken Jambon, blijkt dat er in 2016 een 510 voertuigen van de Federale politie betrokken waren bij verkeersongevallen. De kostprijs voor de wisselstukken allen al bedroeg een slordige 1,03 miljoen euro.

Het aantal ongevallen met politievoertuigen ligt waarschijnlijk nog hoger, aangezien Minister Jambon zich enkel baseert op de cijfers afkomstig van de directie geschillen en juridische ondersteuning van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze laatste beschikt enkel over gegevens van de Federale politie. Ongevallen met betrekking tot politievoertuigen van de lokale politie worden door de politiezones zelf afgehandeld.

Nochtans zou het aantal ongevallen met politievoertuigen drastisch moeten afnemen, daar er enkele jaren geleden werd beslist opleidingen “Prioritair rijden – gastdocent” te organiseren. In 2015 vonden er nog verschillende opleiding “Prioritair rijden – gastdocent” plaats door de Nationale Politieacademie. Maar in 2016 werd er door gebrek aan middelen geen enkele sessie georganiseerd. Aan de opleiding “Prioritair rijden – end user” hebben er in 2016 maar 22 personeelsleden deelgenomen. Verder namen nog eens 340 personeelsleden van de politie deel aan andere opleidingen inzake prioritair rijden.

De Minister benadrukte wel dat er in 2016 door de politiescholen van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant een nieuwe opleiding werd georganiseerd, namelijk “Risicoanalyse bij prioritair rijden”. Deze opleiding werd door 697 personeelsleden gevolgd.

Maar ondanks deze opleidingen waren er in 2016 iets meer dan 500 politievoertuigen van de Federale politie betrokken bij verkeersongevallen. De totale kostprijs van de herstellingen is moeilijk weer te geven, daar de herstellingen intern door de Federale politie worden uitgevoerd. De kostprijs voor de wisselstukken liep in 2016 op tot 1,03 miljoen euro. Daarnaast liet de Federale politie in 2016 ook 108 voertuigen extern herstellen met een kostprijs van 233.398 euro.

Luk hoopt dat het aantal opleidingen “prioritair rijden” in 2017 nog toeneemt, zodat het risico op een ongeval met een politievoertuig kleiner wordt en dus ook de kostprijs van de herstellingswerken zal afnemen.

Klik hier voor vraag en antwoord.