Elk kind gelijk voor de fiscus: gemengde reacties op voorstel

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil naar eenzelfde belastingvrije som voor elk kind ten laste. Met die maatregel gaan kleine gezinnen erop vooruit, grote gezinnen achteruit. Al zou de maatregel pas ingaan voor kinderen die nog niet geboren zijn, weten De Pergroep-kranten.

Bron: Het Nieuwsblad

Van Overtveldt baseert zich voor zijn plannen op de nieuwe kinderbijslag van de Vlaamse regering. Ook die voorziet vanaf 2019 een uniform bedrag voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd of rangorde in het gezin.

Momenteel stijgt de fiscale aftrek progressief naargelang het aantal kinderen ten laste. Als het voorstel van N-VA erdoor komt, krijgen we een uniform systeem. Een exact bedrag wil de minister niet geven, maar HLN en De Morgen denken dat het op 2.300 euro zal liggen.

Met de budgettaire ruimte die vrijkomt, wil Van Overtveldt een aantal andere aftrekken zoals de belastingvermindering voor kinderopvangkosten, de bijkomende belastingvrije som voor alleenstaande ouders verhogen.

“Niet veel kans”

“CD&V is er voor grote en kleine gezinnen. Als men nu een maatregel neemt ten koste van de grote gezinnen, denk ik niet dat die bij ons veel kans maakt.” Dat zegt Eric Van Rompuy, voorzitter van de Kamercommissie Financiën, in reactie op het voorstel.

“Het is niet opportuun om dit nu nog in de begrotingsbesprekingen te brengen”, vindt Eric Van Rompuy. “Men is de kar wel heel erg vol aan het laden. Deze zomer moet immers naast de begroting ook al worden gedebatteerd over de verlaging van de vennootschapsbelasting en een rechtvaardige fiscaliteit. Deze hervorming daar nog aan toevoegen, lijkt me onmogelijk. Vergeet niet dat er ook over de aanpassing van de kinderbijslag meer dan twee jaar is gediscussieerd.”

Het parlementslid vindt het bovendien ‘not done’ om deze discussie in de media en niet in het parlement te voeren. “Het is ook zeer vreemd dat in verklaringen in de pers de belangrijkste doelstelling voor de begroting – het evenwicht – wordt opgegeven”, vindt de CD&V’er.

“Voorstel krijgt onze steun”

“Het gelijkstellen van de belastingvrije som voor elk kind ten laste krijgt onze steun”, zegt Luk Van Biesen, specialist Financiën van Open VLD. “Ieder kind moet gelijk worden behandeld. Al moet er wel rekening worden gehouden met specifieke situaties, zoals alleenstaanden met kinderen. Zij zijn gevoeliger om in de werkloosheidsval te raken.”

Volgens het Kamerlid zal de hervorming weinig problemen opleveren voor grote gezinnen. “Uit studies blijkt dat het in België net de iets rijkere gezinnen zijn die meer kinderen hebben.”

Van Biesen bevestigt dat het initiatief van de minister niet zomaar een ballonnetje is, maar wel degelijk voorligt op de onderhandelingstafel. “Het juiste bedrag van de aftrek is echter nog niet concreet, het gaat nu meer om het algemeen principe”, zegt hij.

“Luxe”

“Drie of meer kinderen hebben, zou bijna een soort luxe worden, als deze hervorming samenvalt met die van de kinderbijslag.” Dat zegt de Gezinsbond, die het idee niet afschiet maar vindt dat de som per kind zou veel hoger moeten liggen.

“We vinden het positief dat het systeem niet zou worden ingevoerd voor kinderen die al geboren zijn”, zegt Anneke Blanckaert van de Gezinsbond. “Dat vermijdt alleszins een financiële aderlating voor de huidige grote gezinnen.”

De Gezinsbond is ook niet tegen het principe van de gelijke behandeling, maar vindt het genoemde bedrag van 2.300 euro veel te laag. “De belastingvrije som per kind zou minstens op het niveau van dat van het derde kind moeten liggen. Dat zou neerkomen op 4.940 euro.”

De grote gezinnen zijn dan wel in de minderheid, ze zijn als groep zeker niet te verwaarlozen, vindt de organisatie. “15 procent van de Vlaamse gezinnen heeft drie of meer kinderen. Vergeet ook niet dat er tegenwoordig ook veel nieuw samengestelde gezinnen zijn”, besluit Blanckaert.