“GELIJKE BELASTINGVRIJE SOM VOOR ELK KIND”

Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen steunde tijdens het vragenuurtje het voorstel van de minister van Financiën om de belastingvrije som die ouders krijgen per kind gelijk te stellen. “Wij vinden ons in de filosofie dat elk kind gelijk moet behandeld worden, in het kindergeld, maar ook in onze fiscaliteit. We vragen wel bijzondere aandacht voor alleenstaande ouders.”

De regering zal zich tijdens het begrotingsconclaaf buigen over een voorstel om de verhoogde belastingvrije som die ouders genieten per kind gelijk te schakelen. Vandaag stijgt die belastingvrije som naar gelang het aantal kinderen die er ten laste zijn in het gezin.

Volgens Van Biesen is dit niet logisch: “Het eerste kind is vaak het duurste. En in onze ogen is ieder kind binnen een gezin ook gelijk. Daarom steunen wij dit voorstel om de belastingvrije som voor elk kind gelijk te trekken. Dit ligt trouwens in lijn met de hervormde kinderbijslag van de Vlaamse regering. Ook daar krijgt elk kind in de toekomst even veel.”

Het liberale Kamerlid wil wel aandacht besteden aan de nieuwe gezinsvormen. “Het aantal alleenstaande ouders met kinderen neemt alleen maar toe. Zij krijgen sowieso te maken met hogere kosten en een grotere werkloosheidsval. Daarom stelde onze liberale vicepremier De Croo al voor om de belastingvrije som voor alleenstaanden met kinderen nog hoger te maken.”

Tot slot benadrukt Van Biesen dat deze hele hervorming budgetneutraal moet zijn. “Eventuele winsten kunnen geherinvesteerd worden in een verhoogde fiscale aftrek voor kinderopvang. Zo kunnen we de combinatie werk en gezin voor iedereen vergemakkelijken.”