N-VA wil gelijke fiscale aftrek voor elk kind

De N-VA wil net zoals bij de Vlaamse kinderbijslag een gelijke fiscale behandeling voor elk kind. Bij CD&V is er weinig animo voor het voorstel. Open VLD steunt het wel.

Bron: De Tijd 

Wie kinderen heeft, geniet nu een fiscale aftrek. Die belastingvrije som stijgt progressief naargelang het aantal kinderen ten laste. Een eerste kind levert een belastingvrije som van 1.550 euro op, voor twee kinderen is dat 3.980 euro, voor drie kinderen 8.920 en voor vier kinderen 14.420 euro.Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vindt die verschillen niet verantwoord. Hij wil de belastingvrije som voor elk kind gelijkschakelen. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws. De minister legt het voorstel op tafel bij de federale begrotingsgesprekken.

De N-VA’er baseert zich op de plannen voor de nieuwe kinderbijslag in Vlaanderen. De Vlaamse regering trekt vanaf 2019 een gelijk bedrag voor elk kind uit, ongeacht de leeftijd of de plaats in het gezin. Ook in Franstalig België is het de bedoeling een gelijk bedrag uit te trekken voor elk kind, al dreigt de politieke crisis in Franstalig België de hervorming vertraging te doen oplopen.

Het exacte bedrag voor de federale belastingvrije som is nog niet duidelijk, maar Van Overtveldt zou denken aan ongeveer 2.300 euro per kind. Met het geld dat door de hervorming vrijkomt, wil hij andere aftrekken, zoals de belastingvermindering voor kinderopvangkosten en de bijkomende belastingvrije som voor alleenstaande ouders, verhogen.

Coalitiepartner CD&V heeft meerdere kritische bedenkingen. Ten eerste vinden de christendemocraten het niet opportuun om dit voorstel nog bij het begrotingsoverleg aan te kaarten, zegt Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V). ‘Men is de kar wel heel erg vol aan het laden. Vergeet niet dat er over de aanpassing van de kinderbijslag twee jaar is gediscussieerd. Daarnaast benadrukt Van Rompuy dat CD&V er is voor de grote en de kleine gezinnen. ‘Als men nu een maatregel ten koste van de grote gezinnen neemt, denk ik niet dat die bij ons veel kans maakt.’

Ook CD&V-vicepremier Kris Peeters benadrukt dat het voorstel sommige gezinnen versterkt en andere verzwakt. ‘Bij een hervorming van de

gezinsfiscaliteit moet voldoende rekening worden gehouden met de diversiteit aan gezinsvormen die vandaag bestaat.’

Coalitiepartner Open VLD reageert wel positief. ‘Ieder kind moet gelijk worden behandeld’, zegt Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD). ‘Dit voorstel krijgt onze steun.’

De federale regeringspartijen zaten gisteren samen om zich over de begroting te buigen. Komend weekend hernemen ze de gesprekken over de begroting, de hervorming van de vennootschapsbelasting en een vorm van meer rechtvaardige fiscaliteit waarvoor CD&V pleit.

BARBARA MOENS EN JASPER D’HOORE ■