Commissie Panama Papers – Werkzaamheden parlementaire commissie worden verlengd tot het najaar

De werkzaamheden van de Kamercommissie Panama Papers, opgesplitst in een bijzondere commissie en een onderzoekscommissie, worden over de zomer getild. De bedoeling is nu om het mandaat van zowel de onderzoekscommissie als de bijzondere commissie te verlengen tot 30 oktober, bevestigen verschillende bronnen.

Bron: Metro Time 

De conferentie van de voorzitters moet hiervoor morgen het licht op groen zetten. Vanaf midden september zouden de werkzaamheden dan hervatten. De voorbije dagen gonsde het van geruchten in Franstalige media over de moeilijkheden waarmee de commissie kampt om tot overeenstemming te komen. Het rapport van de experts, dat al maanden af is, zou voor sommigen moeilijk te verteren zijn. Maar voorzitter Ahmed Laaouej (PS) beklemtoont vandaag aan Belga dat dit rapport enkel een synthese bevat over de hoorzittingen. “Het rapport telt honderden pagina’s van de hoorzittingen, waarbij ook een aantal convergenties werden overgenomen. Het rapport dient als basis voor de werkzaamheden van de commissie, maar het is geen reflectie van wat de experts denken”, aldus Laaouej. Volgens hem gaat het dus niet om aanbevelingen.

Toch krijgt de manier van werken van de voorzitter ook kritiek, onder meer van Open Vld. “Als je kost wat kost naar een consensus streeft, dan schiet er bijna niets meer over. Wij willen daarentegen zo breed mogelijk gaan, zodat het rapport onze werkzaamheden van meer dan een jaar reflecteert”, zegt Luk Van Biesen.

Bij N-VA wordt de commissievoorzitter verweten “bepaalde zaken, a priori’s op te dringen”, aldus Rob Van de Velde. “PS en sp.a wilden té ver gaan. We moeten opletten dat we in de hysterie van de gebeurtenissen bepaalde aspecten niet gaan goedkeuren die later de toets van het internationaal recht niet zullen doorstaan.”

Binnen de meerderheid (N-VA, CD&V, Open Vld en MR) werd daarom gewerkt aan een reeks amendementen -een consensustekst, dixit Roel Deseyn (CD&V)- die in september in de commissie Panama Papers zal worden besproken. Deseyn hoopt “op zoveel mogelijk steun” van alle partijen.

In de tekst zou onder meer een oplijsting moeten komen van de stappen die reeds gezet zijn in de strijd tegen fiscale fraude, luidt het bij de meerderheid. “Een update van het werk van de parlementaire onderzoekscommissie fiscale fraude uit 2009”. Daarnaast wil de meerderheid ook benadrukken dat er werk moet gemaakt wordt van haar aanbevelingen. Over de inhoud van de voorstellen lieten de Kamerleden niet in hun kaarten kijken.

De bijzondere commissie Panama Papers werd in de lente van 2016 opgericht, toen uit gelekte documenten bleek dat er op grote schaal aan belastingontwijking gedaan wordt, ook door 732 Belgen. De commissie werd in februari opgesplitst in een onderzoekscommissie om het beroepsgeheim voor bepaalde getuigen te kunnen omzeilen.

Het eindverslag werd al verschillende keren aangekondigd, maar telkens uitgesteld. Laaouej wijst als verklaring naar het feit dat verschillende onderzoekscommissies in het parlement tegelijk moeten werken, door vertragingen bij het Rekenhof maar ook naar politieke onenigheid. “Er zijn punten waar we wel en waar we niet overeenkomen. Als we uiteindelijk geen consensus kunnen bereiken, zal iedereen zijn positie bepalen”, aldus de voorzitter.