Niet iedereen fan van plan Van Overtveldt: “Drie kinderen zouden bijna een soort luxe worden”

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil naar eenzelfde belastingvrije som voor elk kind ten laste. Momenteel stijgt de fiscale aftrek progressief naargelang het aantal kinderen ten laste. Als het voorstel van N-VA erdoor komt, krijgen we een uniform systeem. Het bedrag zou op zo’n 2.300 euro liggen.
Bron: De Morgen
“15 procent van de Vlaamse gezinnen heeft drie of meer kinderen. Vergeet ook niet dat er tegenwoordig ook veel nieuw samengestelde gezinnen zijn”

Anneke Blanckaert van de Gezinsbond

“Drie of meer kinderen hebben, zou bijna een soort luxe worden, als deze hervorming samenvalt met die van de kinderbijslag”, zegt de Gezinsbond in reactie op het voorstel. De bond schiet het idee niet af, maar de som per kind zou veel hoger moeten liggen.

“We vinden het positief dat het systeem niet zou worden ingevoerd voor kinderen die al geboren zijn”, zegt Anneke Blanckaert van de Gezinsbond. “Dat vermijdt alleszins een financiële aderlating voor de huidige grote gezinnen.”

De Gezinsbond is ook niet tegen het principe van de gelijke behandeling, maar vindt het genoemde bedrag van 2.300 euro veel te laag. “De belastingvrije som per kind zou minstens op het niveau van dat van het derde kind moeten liggen. Dat zou neerkomen op 4.940 euro.”

De grote gezinnen zijn dan wel in de minderheid, ze zijn als groep zeker niet te verwaarlozen, vindt de organisatie. “15 procent van de Vlaamse gezinnen heeft drie of meer kinderen. Vergeet ook niet dat er tegenwoordig ook veel nieuw samengestelde gezinnen zijn”, besluit Blanckaert.

CD&V: “Maatregel maakt niet veel kans bij ons”

“CD&V is er voor grote en kleine gezinnen. Als men nu een maatregel neemt ten koste van de grote gezinnen, denk ik niet dat die bij ons veel kans maakt.” Eric Van Rompuy, voorzitter van de Kamercommissie Financiën (CD&V)

“Het is niet opportuun om dit nu nog in de begrotingsbesprekingen te brengen”, vindt Eric Van Rompuy. “Men is de kar wel heel erg vol aan het laden. Deze zomer moet immers naast de begroting ook al worden gedebatteerd over de verlaging van de vennootschapsbelasting en een rechtvaardige fiscaliteit. Deze hervorming daar nog aan toevoegen, lijkt me onmogelijk. Vergeet niet dat er ook over de aanpassing van de kinderbijslag meer dan twee jaar is gediscussieerd.”

Het parlementslid vindt het bovendien ‘not done’om deze discussie in de media en niet in het parlement te voeren. “Het is ook zeer vreemd dat in verklaringen in de pers de belangrijkste doelstelling voor de begroting – het evenwicht – wordt opgegeven”, vindt de CD&V’er.

Open Vld: “Voorstel krijgt onze steun. Uit studies blijkt dat het in België net de iets rijkere gezinnen zijn die meer kinderen hebben” Luk Van Biesen, specialist Financiën van Open Vld

“Het gelijkstellen van de belastingvrije som voor elk kind ten laste krijgt onze steun”, zegt dan weer Luk Van Biesen, specialist Financiën van Open Vld, in reactie op het voorstel.

“Ieder kind moet gelijk worden behandeld”, vindt ook Luk Van Biesen. “Al moet er wel rekening worden gehouden met specifieke situaties, zoals alleenstaanden met kinderen. Zij zijn gevoeliger om in de werkloosheidsval te raken.” Volgens het Kamerlid zal de hervorming weinig problemen opleveren voor grote gezinnen. “Uit studies blijkt dat het in België net de iets rijkere gezinnen zijn die meer kinderen hebben.”

Van Biesen bevestigt dat het initiatief van de minister niet zomaar een ballonnetje is, maar wel degelijk voorligt op de onderhandelingstafel. “Het juiste bedrag van de aftrek is echter nog niet concreet, het gaat nu meer om het algemeen principe”, zegt hij.

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo had al een eigen initiatief voorbereid om de belastingvrije som te verhogen voor alleenstaande ouders. “We zullen nu kijken hoe beide voorstellen op elkaar kunnen worden afgestemd. We bekijken het idee van minister Van Overtveldt alleszins met een positieve blik”, is te horen bij De Croo.