Politiek bezorgd om reputatie Rekenhof na “insinuaties” over extra vergoedingen

De politiek toont zich bezorgd om de reputatie van het Rekenhof. Te midden van de ophef rond Samusocial en andere graaiverhalen, werd (opnieuw) aan het licht gebracht dat de leden van het Rekenhof ook opdrachten uitvoeren als rekeningcommissaris bij overheidsbedrijven én dat ze daar een aparte vergoeding voor krijgen.

Bron: De Morgen

Het systeem is perfect legaal, maar het verhaal “heeft onmiddellijk aanleiding gegeven tot heel wat insinuaties”, zei Eric Van Rompuy (CD&V) gisteren in de Kamer. “We moeten waken over de reputatie van de instelling”, klonk het bij Ahmed Laaouej (PS).Bij wet vastgelegd

De kwestie werd besproken in de subcommissie Rekenhof. Philippe Roland, de eerste voorzitter van de instelling die de openbare financiën in ons land controleert, kwam er tekst en uitleg geven bij de rekeningcontroles die in overheidsbedrijven als bpost, de NMBS en Proximus gebeuren.

Een college van vier commissarissen voert die uit, van wie er twee door het Rekenhof gekozen worden uit zijn 12 raadsleden. Voor die opdracht worden de raadsleden apart vergoed, volgens het jaarverslag van het Rekenhof liepen die vergoedingen in 2016 op tot 29.978,16 euro bruto.

Roland legde uit hoe het systeem perfect legaal is en zelfs opgelegd wordt door de wet van 21 maart 1991. Ook het bezoldigde karakter van deze opdracht is bij wet vastgelegd. Bovendien, zei Roland, “vormt de uitvoering geen bedreiging van de onafhankelijkheid” van de raadsleden.

Waken over reputatie

Verschillende commissieleden toonden zich niettemin bezorgd. “De kracht van het Rekenhof is de kwaliteit van zijn werk. Maar daarnaast moeten we ook waken over de reputatie van de instelling”, zei Ahmed Laaouej. Eric Van Rompuy betreurt dat het verhaal “in de slipstream van Samusocial en Publifin” in de pers is verschenen. “Het heeft onmiddellijk aanleiding gegeven tot heel wat insinuaties. De indruk wordt gewekt dat er wordt bijgeklust. Totaal ten onrechte, maar het systeem dat is opgezet roept wel een aantal vragen op die aanleiding geven tot simplismen.”

Georges Gilkinet (Ecolo) vindt dat het systeem “niet helemaal gezond” is en heeft een probleem met het feit dat de vergoedingen zeer uiteenlopend kunnen zijn. Ook Benoît Dispa (cdH) stelt het systeem in vraag. “Het belangrijkste is dat het Rekenhof boven elke verdenking blijft staan.”

Commissievoorzitter Luk Van Biesen (Open Vld) vroeg het Rekenhof om een vergelijkende studie uit te voeren naar het controlemodel zoals dat op federaal niveau bestaat en werd overgenomen door de Franse gemeenschap en het Waals gewest, en het controlemodel dat in Vlaanderen wordt gehanteerd. De rekeningen van Vlaamse overheidsinstellingen worden niet door een college gecontroleerd dat voor de helft uit commissarissen van het Rekenhof bestaat. “De vraag die iedereen zich stelt,” aldus Van Biesen, “is of deze controle gewoon anders is of beter?”