Panama Papers – Parlementaire commissie werkt voort op basis van tekst meerderheidspartijen

De bijzondere commissie Panama Papers in de Kamer heeft dinsdag beslist om voort te werken op basis van de tekst die werd opgesteld door N-VA, CD&V, Open Vld en MR. Die beslissing werd genomen meerderheid tegen oppositie. De commissieleden krijgen nu wat tijd om het rapport van 120 pagina’s te lezen en schriftelijk amendementen toe te voegen. Binnen één a twee weken hoopt commissievoorzitter Ahmed Laaouej (PS) de werkzaamheden van de commissie te kunnen afronden.

Bron: Belga

Aan de beslissing ging wat discussie vooraf. Aanvankelijk was het de bedoeling om vandaag in de Kamercommissie de teksten van de experts te bespreken. Maar vorige week raakte plots bekend dat de meerderheidspartijen een akkoord hadden bereikt over een rapport met aanbevelingen voor de bestrijding van be lastingo ntwijking en fiscale fraude.

De oppositie reageerde ontstemd. Peter Vanvelthoven (sp.a): “Ik vind dit een parlementaire manier van werken onwaardig. De meerderheid beslist en de oppositie mag er eens naar kijken”. Hij noemde het ook een gemiste kans voor al het werk dat de commissie de afgelopen maanden heeft verzet. Benoit Dispa (cdH) merkte op dat het net de bedoeling is van parlementaire (onderzoeks)commissies om over de partijgrenzen heen en zonder druk van de verkiezingen te kunnen werken.

Maar vanuit de meerderheid werd beklemtoond dat hun tekst wel degelijk het werk van de commissie weerspiegelt. “Dit is geen trendbreuk met de commissiewerkzaamheden en doet op geen enkele wijze afbreuk aan het werk van de voorzitter en van de experts”, aldus Luk Van Biesen (Open Vld). Volgens Rob Van de Velde (N-VA) heeft de meerderheid “omwille van efficiëntieredenen” gekozen voor een eigen werkstuk. “Er zit cohesie in deze tekst. In de commissie hebben we maanden gediscussieerd en aanpassing na aanpassing doorgevoerd, zodat een kat er zijn jongen niet meer in terugvond”. Beiden verzekerden dat zeker 80 à 90 procent van de tekst ook door de oppositie zal kunnen worden onderschreven. “U zal er wellicht een aantal statements van uzelf in teru gvinden”, zei Van de Velde aan Vanvelthoven.

Maar de oppositie vroeg zich af in hoeverre er binnen de meerderheid volledige overeenstemming is over de tekst, en meer bepaald over zaken als het opheffen van het bankgeheim. “Over de teksten bestaat geen enkele discussie. Ze zijn duidelijk en ondubbelzinnig”, suste Van Biesen. CD&V en N-VA bevestigden.