Meerderheid en oppositie in de clinch over opheffing bankgeheim

In de parlementscommissie rond het fiscale schandaal van de Panama Papers werd dinsdag stevig gedebatteerd over de mogelijke opheffing van het bankgeheim.

Bron: De Tijd 

De sp.a confronteerde CD&V met eerdere verklaringen in de media, die tegenstrijdig zouden zijn met een aanbeveling uit het rapport van de meerderheid. CD&V stelde zich toch tevreden met de tekst. ‘Ik vind dat we hiermee al een grote stap zetten’, verklaarde Kamerlid Roel Deseyn.

Wordt het bankgeheim in België nu effectief opgeheven of niet? Volgens Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen niet, terwijl Deseyn vorige maand in De Standaard verklaarde dat er nu wel een aanbeveling op tafel ligt die hiervoor pleit.

In de tekst van de meerderheid luidt het letterlijk dat, in de strijd tegen belastingfraude, ‘een bankonderzoek kan uitgevoerd worden voor de rekeningen waarvan de houder niet gekend is, maar waarvoor aanwijzingen bestaan dat die rekening voor belastingontduiking wordt gebruikt’. Daarnaast luidt het ook dat ‘de automatische gegevensuitwisseling in België aangewezen is (…) voor zover nuttig en nodig voor het correct verwerken en controleren van de Belgische belasting’.

Sp.a-kamerlid Peter Vanvelthoven vindt dat de meerderheid de lat hiermee ‘wel erg laag legt’. Internationaal is er al de verplichting om bankgegevens te delen, waarom dan niet op Belgisch niveau, vroeg hij zich af.

Open VLD’er Van Biesen verduidelijkte dat het bankgeheim wel degelijk vervalt,’op voorwaarde dat het nuttig en nodig is bij een fraudeonderzoek’. De liberaal stelde te passen voor’ bancair voyeurisme, waarbij bankgegevens op de Brusselse Grote Markt te grabbel worden gegooid’. Vanvelthoven wees erop dat dit helemaal niet het geval is: enkel de fiscus zou inzage krijgen in de bankgegevens, zoals nu al het geval is voor de lonen.

Ook Deseyn (CD&V) verdedigde de tekst van de meerderheid. ‘Ik vind de voorwaarde’nuttig en nodig’ helemaal niet zo contradictorisch met onze visie op het bankgeheim. Ik vind ook dat we hiermee al een grote stap zetten’, klonk het. Marco Van Hees van de PTB vroeg zich af hoe de fiscus een fraudeonderzoek kan beginnen als die niet over financiële gegevens beschikt.

De amendementen van Ecolo en sp.a-PS rond het bankgeheim werden verworpen, meerderheid tegen oppositie. Dat was tot dinsdagmiddag trouwens het geval voor élk amendement van de oppositie.

Bron: Belga

Bert Broens ■