Ministerraad wil achterpoortjes in Kaaimantaks sluiten

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met een aantal maatregelen waarmee minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een aantal achterpoortjes in de Kaaimantaks wil sluiten. Deze taks op constructies op belastingparadijzen zal ook van toepassing zijn op dubbelstructuren en ook uitkeringen van constructies zonder rechtspersoonlijkheid, zoals trusts, zullen belastbaar zijn.

Bron: Knack

De versterking van de Kaaimantaks was afgesproken in het Zomerakkoord. De nu goedgekeurde aanpassingen zullen deel uitmaken van de programmawet die in de Kamer zal worden ingediend. De wijzigingen moeten er voor zorgen dat opeengestapelde juridische constructies voortaan niet kunnen ontsnappen aan de Kaaimantaks.

Ook uitkeringen van trusts en andere constructies zonder rechtspersoonlijkjheid zullen aan de taks worden onderworpen. Voor feitelijke verenigingen met buitenlandse roerende inkomsten wordt een regeling uitgewerkt. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om vakbonden en politieke partijen die eventueel buitenlandse beleggingen en rekeningen handhaven’, zegt Open Vld-Kamerlid Luc Van Biesen uit.

Door de belasting van uitkeringen van alle types van juridische constructies kan het stelsel sterk worden vereenvoudigd. Voortaan zal de kaaimantaks steeds in eerste instantie worden toegepast bij de oprichter van de constructie. De specifieke antimisbruikbepaling in de kaaimantaks wordt herschreven, zodat handelingen die worden gesteld door de juridische constructie zelf – maar niet noodzakelijk door de oprichter – eveneens kunnen worden geviseerd.

‘Na de invoering hebben we de kaaimantaks stelselmatig geëvalueerd en hebben we hem verstrengd en verbeterd waar nodig. Dat doen we nu opnieuw, met een nieuwe reeks maatregelen die ontwijking tegen gaan’, zegt minister Johan van Overtveldt woensdag.