Van Overtveldt voert imagostrijd op drie fronten

De Kaaimantaks wordt aangescherpt en de fiscale ontvangsten zijn beter dan verwacht. Hoogdagen voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dus? Niet helemaal. De effectentaks blijft hem achtervolgen. Ook de ‘zaak-Stockbroekx’ werkt nog na. Het wordt vandaag weer zweten in de Kamer.

Bron: De Morgen

Een van de afspraken in het grote zomerakkoord van de federale regering is de verstrenging van de Kaaimantaks, de belasting op allerlei ondoorzichtige constructies in belastingparadijzen.”Na de invoering hebben we de Kaaimantaks stelselmatig geëvalueerd en hebben we hem verbeterd waar nodig. Dat doen we nu opnieuw, met een nieuwe reeks maatregelen die ontwijking tegengaan”, vertelt Van Overtveldt. De verstrenging zal ervoor zorgen dat opeengestapelde juridische constructies voortaan niet kunnen ontsnappen aan de Kaaimantaks.

Ook uitkeringen van trusts en andere constructies zonder rechtspersoonlijkheid zullen voortaan aan de taks worden onderworpen. Voor feitelijke verenigingen met buitenlandse roerende inkomsten wordt een regeling uitgewerkt. “Het gaat dan bijvoorbeeld om vakbonden en politieke partijen die buitenlandse beleggingen handhaven”, legt Luc Van Biesen (Open Vld) uit.

De verstrenging van de Kaaimantaks is een goede zaak voor Van Overtveldt. Hij vecht al langer tegen het imago van een minister die de rijken liever niet raakt. Een ander verwijt dat Van Overtveldt vaak krijgt, is dat hij ‘niet kan tellen’. Versta: dat zijn schattingen altijd te rooskleurig zijn. Ook op dit vlak is er een meevaller. De totale fiscale ontvangsten van de regering zitten voorlopig op koers voor 2017.

Effectentaks

Maar niet alles loopt perfect. De effectentaks blijft een zorgenkind. Wie meer dan een half miljoen euro aan beleggingen heeft op een effectenrekening, zal daar vanaf volgend jaar een belasting op betalen. Die effectentaks moet 254 miljoen euro opbrengen.

Alleen: er bestaat onduidelijkheid over hoe de fiscus kan weten of iemand meer dan een half miljoen op zijn effectenrekening heeft. Want wie zijn vermogen spreidt over verschillende banken, dreigt de dans te ontspringen. Van Overtveldt benadrukte in De zevende dag dat dit niet zou kunnen dankzij een centraal aanspreekpunt.

Maar nu blijkt dat dit nieuwe orgaan er toch niet zal komen. In de wettekst van de effectentaks is van een aanspreekpunt geen sprake. Dat ligt politiek te gevoelig.

Fiscale specialisten vrezen dat de achterpoort van de effectentaks wijd open staat zonder een totaaloverzicht. De fiscus is hierdoor een belangrijk wapen kwijt om elke belastingplichtige de belasting correct te laten betalen. Er zijn weliswaar aanzienlijke boetes voor wie betrapt wordt als hij de effectentaks ontduikt, maar hoeveel valsspelers zullen daadwerkelijk gevat worden?

Professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) vat het samen: “Ik vrees dat er veel accidenten zullen gebeuren.” Van Overtveldt denkt van niet: “De vraag is of die extra ongemakken bij het spreiden van rekeningen, opwegen tegen een lage belasting.”

Zaak-Stockbroekx

En dan is er nog de zogenaamde ‘zaak-Stockbroekx’. Van Overtveldt heeft zich hier dinsdag voor verantwoord in het parlement. Maar vooral sp.a vindt zijn antwoorden onvoldoende.

Marc Stockbroekx, tot voor kort bestuurslid van N-VA Brasschaat, werd meermaals veroordeeld voor fiscale fraude. Toch werd hij in januari 2015 ontvangen op het kabinet van Van Overtveldt. Stockbroekx’ bedrijf Diplomatic Card Services (DCS) levert diensten aan Financiën. Diplomaten genieten onder bepaalde voorwaarden een btw-vrijstelling. De administratieve afhandeling van die regeling gebeurt via gemachtigde ondernemingen. DCS is er daar een van.

In het Canvas-programma Terzake werd vrijdag gesuggereerd dat Stockbroekx mee de pen zou hebben vastgehouden voor nieuwe regels voor de gemachtigde bedrijven, zodat hij een monopolie kon verwerven. Van Overtveldt ontkende dat dinsdag in de commissie van het parlement. “Regelrechte onzin. Ik betreur de tendentieuze berichtgeving daarrond ten zeerste.” Eens hij op de hoogte was van de reputatie van Stockbroekx, verbrak hij meteen het contact.

Dirk Van der Maelen, parlementslid voor sp.a, blijft echter aandringen op meer duidelijkheid. “Van Overtveldt werd na zijn onderhoud met Stockbroekx op de hoogte gesteld van diens slechte reputatie. Toen had Van Overtveldt de samenwerking moeten stopzetten, maar hij verwees de man simpelweg door naar zijn adviseurs en greep niet in. Hij heeft het probleem laten etteren.” Van der Maelen kan niet geloven dat niemand op het kabinet Stockbroekx’ verleden kende.

JEROEN VAN HORENBEEK ■