Commissie Panama Papers: ‘Het had misschien beter gekund’

Het rapport van de commissie Panama Papers zet de koers uit voor de strijd tegen fiscale fraude de volgende tien jaar. Dat verklaarde Luk Van Biesen (Open VLD) donderdagavond, bij de bespreking van het verslag in plenaire zitting. De oppositie toonde zich vooral teleurgesteld over het gebrek aan ambitie.

Bron: Knack

Griet Smaers van de CD&V wees erop dat België ‘als enige parlement in Europa’met aanbevelingen is gekomen na de Panama Papers. De oppositie toonde zich vooral teleurgesteld over het gebrek aan ambitie in het rapport. Ook de manier waarop het rapport uiteindelijk tot stand is gekomen -meerderheid tegen oppositie- werd opnieuw gehekeld.

De werkzaamheden van de commissie Panama Papers hebben meer dan anderhalf jaar in beslag genomen, waarvan een deel achter gesloten deuren. De hoorzittingen waren erg constructief, daar waren alle parlementairen het donderdag over eens, maar eindigden op een anticlimax voor de oppositie. Want na de zomer kwamen de meerderheidspartijen (N-VA, MR, Open VLD en CD&V) met een eigen reeks van aanbevelingen. Slechts een klein aantal daarvan kon uiteindelijk nog worden geamendeerd.

Deze manier van werken werd ook donderdag nog eens uitgebreid bekritiseerd in de Kamer. Peter Vanvelthoven (SP.A) wilde zelfs zijn naam laten schrappen als rapporteur. ‘Dit is een minachting voor het werk van de experts en voor de leden van de oppositie’, herhaalde hij. Georges Gilkinet (Ecolo) had dan weer vooral het gevoel ‘dat de meerderheid de teksten minder ambitieus wilde maken.’

Rob Van de Velde (N-VA) bevestigde dat de meerderheid op eigen houtje aan de slag is gegaan, omdat ze net het gevoel had dat de oppositie heel wat thema’s (Antigoon-rechtspraak, minnelijke schikking,…) wilde laten sneuvelen.’We hebben ons gebaseerd op het rapport van de experts, maar wilden het vooral zo breed mogelijk houden’, bevestigde ook Van Biesen.’Ja het had misschien beter gekund, maar de bespreking toonde aan dat een consensus niet was gelukt. Dit is beter dan niets, we zijn de enige in Europa die een rapport met aanbevelingen klaar hebben’, vatte Smaers samen.

Over de inhoud van het rapport merkte de oppositie vooral een gebrek aan ambitie. ‘Uit alle cijfers blijkt toch dat de fiscale controles dalen. Dat er minder controleurs zijn, terwijl die mensen zichzelf ruimschoots terugverdienen’, aldus Gilkinet. ‘Zelfs de minister van Financiën komt nu tot de vaststelling dat er extra personeelsleden nodig zijn’, trad Benoit Dispa (CDH) hem bij. ‘Niet zozeer wat er in het rapport staat, maar vooral wat er niet in staat, zal ons doen tegenstemmen’, zei Vanvelthoven.

De meerderheidspartijen haalden dan weer tal van voorbeelden aan waar wel vooruitgang is geboekt. Een statuut voor klokkenluiders, een databank met namen van de uiteindelijke begunstigden, een meldingsplicht voor alle fiscale adviseurs, een verbod op zakendoen met belastingparadijzen zonder dat men daar economische activiteiten ontplooit, enzovoorts.

Over het bankgeheim -waar eerder nog onenigheid leek binnen de meerderheid – beklemtoonde Van Biesen dat dit inderdaad sneuvelt, maar enkel als er twijfel is over de correctheid van de belastingaangifte. ‘België bekleedt met dit rapport een voorbeeldfunctie in de strijd tegen fiscale fraude’, meende de liberaal. De N-VA was iets voorzichtiger. ‘Ik pleit voor gematigdheid, voor evenwicht tussen fiscaliteit en economie’, aldus Van de Velde.

De CD&V wees op de maatregelen die de regering al heeft genomen en op de lopende initiatieven op internationaal niveau. Maar de partij verwacht snel actie van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. ‘Ons werk alleen zal niet volstaan. Gebruik dit werkstuk ook op Europees gebied’, pleitte Smaers.

‘Er moet nu een boordtabel worden opgesteld, zodat we maatregel per maatregel kunnen evalueren’, zei Roel Deseyn. Hij riep de minister ook op om het parlement een rol te geven tijdens het onderhandelen van dubbelbelastingverdragen. ‘Men is in het verleden kwistig geweest met die verdragen. Ze moeten worden geëvalueerd.’